Gemeente Venlo


Wethouder Lamers presenteert de huisstijl CJG

24-9-2008

De huisstijl van het Centrum Jeugd en Gezin Venlo (CJG) is woensdag 24 september gepresenteerd door wethouder Lamers, samen met vertegenwoordigers van de kernpartners jeugdgezondheidszorg, maatschappelijk werk, GGD en Bureau Jeugdzorg. De huisstijl is fris en kleurrijk, omdat dat goed aansluit bij de jonge doelgroep waar het Centrum Jeugd en Gezin zich voor inzet.

Er is een huisstijl ontwikkeld met een kleurrijke, verjongende uitstraling. Een uitstraling die gezinnen, ouders en kinderen moet aanspreken. Veel verschillende kleuren, korte teksten en beeld. De nieuwe huisstijl wordt toegepast op de vele verschillende communicatiemiddelen van het Centrum Jeugd en Gezin.

Wethouder Jan Lamers (Jeugd, Welzijn & Zorg) onderschrijft het belang van een passende huisstijl: Het Centrum Jeugd en Gezin stelt het gezin en kinderen centraal. Het is belangrijk dat zij zich op hun gemak voelen. Uitstraling speelt daarbij een belangrijke rol, daarom hebben we voor een kleurrijke en jeugdige huisstijl gekozen.

Het Centrum Jeugd en Gezin is een inlooppunt waar ouders, kinderen en jongeren voor alle vragen rondom opvoeden en opgroeien terecht kunnen. Het kan gaan om een dochter die slecht slaapt, of een puber die drugs gebruikt. Ook professionals of mensen die met kinderen werken kunnen er terecht met vragen. De gemeente heeft de regie bij de lokale en regionale invulling van het Centrum Jeugd en Gezin, en werkt daarbij samen met diverse partners, zoals jeugdgezondheidszorg, maatschappelijk werk, GGD en Bureau Jeugdzorg.

Woensdag 1 oktober opent wethouder Lamers het Centrum Jeugd en Gezin Venlo in Boulevard Hazenkamp in Blerick. Tijdens deze opening wordt ook de nieuwe website gelanceerd.