Ministerie van Economische Zaken


Ministerie van Economische Zaken

Datum: 24-9-2008


Octrooicentrum Nederland stapt over op open source-software


Octrooicentrum Nederland (OCNL) is de eerste overheidsorganisatie die het actieplan 'Nederland Open in Verbinding' volledig navolging geeft en voor een groot deel van zijn ICT-systemen overstapt op zogenaamde open source-software.


Als eerste stap lanceerde staatssecretaris Heemskerk van Economische
Zaken vandaag de nieuwe, op open source gebaseerde, website van OCNL (http://www.octrooicentrum.nl/).
Eind 2009 zijn ook de kantooromgeving (inclusief desktop) en het
relatiebeheersysteem van OCNL op open source gebaseerd.


Open source-software is software met vrije toegang tot de broncode. Aan
open source-software zijn geen licentiekosten verbonden en de software is
vrijelijk te bewerken. De open source-pilot bij OCNL komt voort uit het
actieplan 'Nederland Open in Verbinding' van Heemskerk. In dit actieplan
staat een aantal concrete maatregelen waardoor overheden vaker open
standaarden en open source-software gaan gebruiken. "Een groter gebruik van
open source-software biedt kansen voor nieuwe softwarebedrijven. Het maakt
de overheid minder afhankelijk van vaste leveranciers en zorgt daarnaast
voor minder hoge kosten voor de overheid", aldus Heemskerk. Volgens de
staatssecretaris is OCNL met zijn plannen een belangrijke koploper, en kan
het als voorbeeld dienen voor overheidsorganisaties die het actieplan nog
moeten implementeren.


Met de vandaag gelanceerde website is OCNL de eerste rijksorganisatie die
voor zijn website open source-software gebruikt in combinatie met de nieuwe
rijkshuisstijl. OCNL werkt volgens directeur Guus Broesterhuizen actief aan
een groter gebruik van open source en open standaarden. Met de nieuwe
website geeft OCNL hier volgens hem nu voor het eerst publiek uiting aan.
"Op de nieuwe website kunnen bezoekers bovendien op een open manier
uitrekenen wat het kost om een octrooi aan te vragen. Hiermee moeten de
kosten en baten van het gebruik van octrooien nog duidelijker worden voor
met name het MKB", aldus Broesterhuizen.


Meer informatie (