Gemeente Brummen


Informatiebijeenkomst natuurgebieden

(Oorspronkelijke publicatie datum: 24-09-2008)

De Europese Unie heeft een zeer gevarieerde en rijke natuur, die van grote biologische, esthetische en economische waarde is. Om deze natuur te behouden heeft de Europese Unie het initiatief genomen voor Natura 2000. Dit is een samenhangend netwerk van beschermde natuurgebieden. Ook binnen de gemeente Brummen zijn plekken aangewezen.

Inmiddels zijn er 119 gebieden voor definitieve aanwijzing in procedure gebracht. Nu zijn er 29 andere gebieden aan de beurt waaronder ook Landgoederen Brummen en Uiterwaarden IJssel. Landgoederen Brummen bestaat uit de deelgebieden Leusveld, Land Goed Voorstonden en de Empesche en Tondensche Heide. Deze terreinen op de overgang van de Veluwe naar het IJsseldal danken hun bijzondere ecologische kwaliteit aan kwel- en bronwater. Uiterwaarden IJssel omvat het merendeel van de buitendijkse delen van het rivierengebied van de IJssel. De ontwerp-aanwijzingsbesluiten van beide gebieden liggen van 11 september t/m 22 oktober op het gemeentehuis ter inzage.

Tijdens deze periode van de terinzagelegging organiseer het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) bijeenkomsten waar u zich persoonlijk kunt laten informeren en/of waar u mondeling kunt inspreken tijdens een hoorzitting.

Op 30 september vindt in het Provinciehuis Gelderland een informatiebijeenkomst plaats over de gebieden Landgoederen Brummen en Uiterwaarden IJssel. U kunt vanaf 18.45 uur binnenlopen op de informatiemarkt, waar medewerkers van het ministerie van LNV en eventuele andere overheden uw vragen beantwoorden.

Het officiële programma start om 19.45 uur met de opening en presentatie van Natura 2000. Een uur later is er pauze, waarna om 21.00 uur de hoorzitting begint. Als u tijdens een hoorzitting wilt inspreken, dient u dit uiterlijk twee dagen voor de hoorzitting door te geven via telefoonnummer 070-3519602.