Gemeente Heumen

Nog weinig voorstellen voor straatnamen

De oproep van de afgelopen weken om ideeën voor straatnamen te leveren voor drie nieuwe wegen heeft pas een paar reacties opgeleverd. Er is nog een laatste kans.
De ideeën die worden gekozen worden beloond met een cadeaubon ter waarde van 25.

Het gaat om de volgende locaties:

- straat (hofje) voor de nieuw te bouwen ecologische woningen aan de Droogsestraat in Malden
Situatie Droogsestraat download

- straat (hofje) voor de nieuw te bouwen woningen ten zuiden van de Hollestraat in Nederasselt
Situatie Hollestraat download

- straat voor het werklandschap te Overasselt. Situatie Werklandschap Overasselt download

De criteria waaraan straatnamen moeten voldoen staan in de Beleidsregel huisnummering en straatnaamgeving, te vinden onder Bestuur > Verordeningen en Beleidsregels.

Suggesties kunnen nog tot en met vrijdag 3 oktober worden ingediend bij b&w.