Besturingsinstallatie nieuwe aardgasbuffer uitbesteed aan Croon

24/09/2008 16:07

Do Company B.V.

Prestigieuze opdracht voor besturings- en monitoringsinstallaties

Besturingsinstallatie nieuwe aardgasbuffer uitbesteed aan Croon

In het kader van een Europese aanbesteding heeft de VOF Zuidwending (opgericht door Gasunie en Nuon) aan Croon Elektrotechniek de opdracht gegund tot het leveren van de besturings- en monitoringsinstallaties voor een nieuwe aardgasbuffer, inclusief het engineren van de bijbehorende software. Deze aardgasbuffer, die wordt gerealiseerd bij het Groningse dorp Zuidwending, is noodzakelijk geworden om plotselinge verschillen tussen vraag en aanbod van aardgas op te vangen en heeft als doel de leveringszekerheid van gas te vergroten.

Er wordt gebruik gemaakt van vier tot tien nieuw aan te leggen zoutkoepels, die tussen de 1000 en 1500 meter diep liggen. De capaciteit van elk van deze zoutkoepels met een doorsnede van 50 á 60 meter, is circa 500.000 kubieke meter. Eind 2009 moet worden gestart met het vullen van de buffer met gas uit Nederland, Noorwegen en Rusland. Eind 2010 is de gasinstallatie klaar. Omdat niet alle opslagruimten tegelijk worden gecreëerd, is uiteindelijk in 2010 de volledige capaciteit van de buffer operationeel. Het gas in de koepels wordt dan op een druk van ongeveer 180 bar gehouden. Het gasvolume op normale druk is dan circa 45.000.000 m3 per koepel. De levercapaciteit van het systeem zal uiteindelijk 1.600.000 m3 per uur bedragen.

Brede betrokkenheid tot aan hart van het systeem

Volgens Croon account manager Jan Hurenkamp wordt de installatie dusdanig ontworpen dat de installatie onbemand kan draaien."De installatie bestaat uit circa 4000 I/O punten en het totale project kenmerkt zich door een hoge mate van complexiteit. Mede door de omvang en de complexiteit, maar ook vanwege het feit dat we bouwen aan het hart van het systeem, is dit een prestigieus project." De opdrachtverstrekking heeft betrekking op de engineering en levering van alle besturingspanelen, alle panelen met betrekking tot het emergency shutdown systeem en de diverse netwerk- en serverpanelen. Jan Hurenkamp: "Ook draagt Croon zorg voor de engineering en levering van de visualisatiesystemen, in de vorm van SCADA-systemen en plasmascherm en de SCADA-software. Aan de software voor de overall besturing, die wij leveren, worden diverse subssystemen gekoppeld, zoals de besturingen van de compressoren, het gasdetectiesysteem en diverse fiscale meetsystemen."

Genereren software- en hardwaretekeningen met behulp van datasimulatie

"Bij het ontwerpen van de software en hardware maken wij mede gebruik van de software-library van de Gasunie. Met behulp van een geavanceerd database systeem genereren we de tekeningen op basis waarvan de panelen worden gebouwd. Over de contractwaarde van dit project, waarbij naast de Gasunie en Akzo Nobel ook Nuon is betrokken, doet Croon geen nadere mededelingen.

Over Croon Elektrotechniek

Met meer dan 2000 vakmensen is Croon de grootste in elektrotechniek gespecialiseerde onderneming van Nederland. Met 14 vestigingen in Nederland en 4 in het buitenland is Croon actief op de gebieden advies, ontwerp, realisatie en maintenance voor bedrijven en organisaties in de sectoren industrie, milieu, infrastructuur, marine & offshore, utiliteit, zorg en onderwijs. Croon Elektrotechniek is onderdeel van het bouw- en techniekconcern TBI Holdings. Hiermee beschikt Croon over een sterk netwerk voor complete, multidisciplinaire en integrale dienstverlening.

http://www.croon.nl