Gemeente Enkhuizen

Zes extra defibrillatoren in Enkhuizen

Het college van Enkhuizen heeft besloten om naast de tweeëntwintig reeds aanwezige defibrillatoren (AEDs) nog zes extra apparaten aan te schaffen om zogenaamde witte plekken binnen de gemeentegrenzen ook te kunnen voorzien van een AED. Er is met name gekeken naar locaties buiten de vesting die ook ná kantoortijden geopend zijn en waarbij tevens toezicht is op de apparaten. Gekozen is voor de vestiging van Mac Donalds op de Schepenwijk, het BP station aan de Dreef, het WoZoCo gebouw in de Meeuwenlaan en in woongemeenschap Kwakershof. Daarnaast zal een (uitruk) brandweerauto uitgerust worden met een AED en wordt een AED beschikbaar gesteld voor de EHBO vereniging Enkhuizen.

Eerste hulp met AED's redt levens
Jaarlijks overlijden in Nederland tussen de tien- en vijftienduizend mensen aan een plotselinge hartstilstand ten gevolge van een hartritmestoornis. Bij een hartstilstand staat het hart niet echt stil. In feite is er sprake van een ritmestoornis. Het hart klopt niet meer normaal maar raakt in een zogenaamde trilling. Snelle en doeltreffende hulp is daarom van levensbelang. Door het gebruik van een Automatische Externe Defibrillator (AED) binnen vijf minuten na de aanval, kan het overlijdenspercentage ten gevolge van een hartstilstand aanzienlijk worden verminderd.
Postbus 11
1600 AA Enkhuizen
T 0228 - 360 100
F 0228 - 313 312
stadhuis@enkhuizen.nl