Audax

HP/De Tijd blijft wekelijks verschijnen! Woensdag 24 September, 2008 Audax bereikt overeenstemming over toekomst HP/De Tijd. De Hoofddirectie van Audax heeft met de redactieraad van HP/De Tijd overeenstemming bereikt over een herstelplan voor en de toekomst van HP/De Tijd. De overeenstemming houdt in hoofdlijnen in dat HP/De Tijd, onder strikte voorwaarden, in een wekelijkse frequentie blijft verschijnen en dat de formule zal worden gemoderniseerd. Het uitbrengen van een aantal Specials maakt hiervan een belangrijk onderdeel uit. Ook crossmediale ondersteuning van het blad zal een belangrijke plaats gaan innemen. Naast de printversie zal de internetwebsite van HP/De
Tijd een prominente rol krijgen in actuele berichtgeving.

Carel Bikkers (Voorzitter Hoofddirectie Audax): âWij zijn verheugd dat de redactieraad zo constructief, maar bijzonder kritisch, heeft willen overleggen over een herstelplan. Er is nu gelegenheid om samen te werken aan de vernieuwing van de formule van HP/De Tijd en het weer winstgevend maken van de exploitatie.â

De redactie zal aangestuurd gaan worden door een nieuwe, eenhoofdige, hoofdredactie en de schrijvende redactie zal, op basis van een taakstellend budget, met circa een derde deel worden ingekrompen. Gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten, hoewel zal worden gestreefd naar vertrek op basis van vrijwilligheid. In overleg met redactieraad en NvJ zal een sociaal plan worden opgesteld dat van toepassing zal zijn op deze reorganisatie.

De wijzigingen dienen op 1 januari 2009 te zijn doorgevoerd. De Audax Hoofddirectie heeft, in het kader van de continuïteit, de huidige hoofdredactie verzocht haar werkzaamheden tot die datum nog voort te zetten. Alle redactieleden van HP/De Tijd, de ondernemingsraad Audax en de NvJ zijn inmiddels geïnformeerd.

Audax is een veelzijdige organisatie die zich in de breedste zin van het woord bezighoudt met het uitgeven, verspreiden en retailen van media- en aanverwante producten. Vanuit het Audax-complex in Gilze worden wekelijks circa 3 miljoen exemplaren tijdschriften, Nederlandse en buitenlandse kranten, boeken en kantoorartikelen verzonden.