Partij van de Arbeid

'Neem doodswens serieus'

24-09-2008 04:29

PvdA-Kamerlid Chantal Gillard is blij dat staatssecretaris Bussemaker in haar antwoord op Kamervragen erkent dat chronisch psychiatrische patiënten die uitzichtloos en ondraaglijk lijden, in hun verlangen om te sterven serieus moeten worden genomen door artsen.

Gillard stelde haar vragen in juni van dit jaar, na de uitzending van de documentaire Mag ik dood. In de uitzending kwam naar voren dat psychiaters meestal afwerend reageren op verzoeken tot hulp bij zelfdoding. Gillard vroeg Bussemaker of zij vindt dat de behoefte om waardig te sterven bij een duurzame psychiatrische stoornis door hulpverleners serieus dient te worden behandeld. Ze wilde ook weten of de staatssecretaris de mening deelt dat met name psychiaters een belangrijke verantwoordelijkheid toekomt in de serieuze behandeling van een doodswens en of zij hierover in gesprek wil treden met de beroepsgroep.

In haar antwoord op de vragen schrijft Bussemaker dat het verlangen van psychiatrische patiënten om te sterven serieus moet worden genomen als zij uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Bussemaker: Ik deel de mening dat de behandelend arts, in veel gevallen een psychiater, een grote verantwoordelijkheid toekomt bij de gehele begeleiding van een patiënt met een psychiatrische stoornis. Die verantwoordelijkheid geldt eveneens bij een verzoek tot hulp bij zelfdoding.

Bussemaker zegt verder toe in gesprek te zullen gaan met psychiaters om het belang van een goede begeleiding van suïcidale patiënten verder te benadrukken. Ik onderschrijf het belang van deskundige begeleiding van psychiatrische patiënten met een mogelijke doodswens en zal dit tevens in het overleg met de beroepsgroep onder de aandacht brengen, aldus de staatssecretaris.

Volgens Gillard is het besluit van Bussemaker om in overleg te gaan een belangrijke stap: Psychiaters hebben het meeste moeite met de zorgvuldigheidseis van uitzichtloos lijden, want hoe kan de psychiater zich vergewissen dat doorbehandelen echt geen optie meer is? Ze wil dat de basishouding van psychiaters bij een doodswens niet direct nee is, maar ja, maar hoezo.Alleen op deze manier worden mensen echt serieus genomen in hun verzoek om hulp bij zelfdoding en kunnen andere perspectieven mogelijk worden, zei zij.

Staatssecretaris Bussemaker zal psychiaters ook actief gaan voorlichten over de Euthanasiewet. Binnen de wet is het mogelijk psychiatrische patiënten die uitzichtloos en ondraaglijk lijden te helpen bij hun verzoek tot zelfdoding. Indien de psychiater tegen persoonlijke bezwaren aanloopt dient die dit kenbaar te maken aan de patiënt en door te verwijzen, aldus Bussemaker. Gillard meent verder dat gekwalificeerde psychologen en psychotherapeuten counseling aan psychiatrische patiënten met een doodswens moeten kunnen geven.