Nederlandse Hartstichting

Subsidies Hartstichting verhogen kwaliteit wetenschappelijk onderzoek Den Haag, 24 september 2008 - De Nederlandse Hartstichting (NHS) financiert toponderzoek. Daarnaast verhogen de investeringen van de Hartstichting de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek. Dit blijkt uit een rapport van het Centrum voor Wetenschap en Technologie Studies. Hans Stam, directeur van de NHS, maakt de resultaten van dit rapport bekend op de Wetenschapdag van 25 september 2008.

Hartstichting steunt toponderzoek en toponderzoekers Instellingen als de Hartstichting zijn volledig afhankelijk van giften en donaties. Het is van groot belang om donateurs te laten zien dat hun geld goed besteed is. De Hartstichting probeert daarom het effect van haar activiteiten en projecten zichtbaar en meetbaar te maken. Recent is de Hartstichting begonnen - in samenwerking met het Centrum voor Wetenschap en Technologie Studies - haar investeringen in wetenschappelijk onderzoek te analyseren. De resultaten tonen aan dat het door de Hartstichting gesteunde onderzoek van topkwaliteit is. De Hartstichting selecteert de beste Nederlandse onderzoeksprojecten en onderzoekers voor haar subsidies. Het door de Hartstichting gefinancierde onderzoek ligt boven het Nederlandse gemiddelde en ver boven het wereldgemiddelde. Hartstichtingsonderzoek scoort ook hoger dan het gemiddelde van de Nederlandse universitaire medische centra. De Hartstichting draagt dus sterk bij aan de kwaliteit van het hart- en vaatziektenonderzoek, niet alleen in Nederland maar ook wereldwijd. Kwalitatief hoogwaardig onderzoek komt ten goede aan huidige en toekomstige patiënten.

Hartstichting investeert in wetenschappelijk onderzoek De Hartstichting bekostigt een groot gedeelte van het universitair, wetenschappelijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. Zij investeert jaarlijks 15 tot 20 miljoen euro in wetenschappelijk onderzoek. Jaarlijks ontvangt de Hartstichting honderden subsidieaanvragen voor wetenschappelijk onderzoek. Ongeveer 20% van deze projecten ontvangt financiering. Met investeringen in wetenschappelijk onderzoek wil de Hartstichting bijdragen aan het voorkomen en genezen van hart- en vaatziekten.

NHS-Wetenschapsdag
De Wetenschapsdag van de Hartstichting vindt plaats op 25 september 2008, in de Forumzaal van het Amsterdam RAI Convention Centre. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lydian de Leede, corporate communicatieadviseur Nederlandse Hartstichting 06 - 23 89 46 38