Leefbaar Rotterdam


Verdwijnen laatste poffertjeskraam uit Rotterdam

Geacht College,

Poffertjeskraam Seth, de laatste in Rotterdam, moet noodgedwongen zijn deuren sluiten. De zaak bestaat al 30 jaar, maar moet nu op last van de gemeente per 1 november dicht. Eenzelfde lot is een naastgelegen shoarmazaak beschoren.

De wethouder Wonen en Ruimtelijke Ordening geeft in De Telegraaf van 19 september aan tegen de verrommeling op de Hoogstraat te zijn. Hij vindt dat de twee kiosken niet ten goede komen aan de zogeheten zichtlijnen en stelt dat om die reden de huur is opgezegd. De betreffende ondernemers willen graag door met hun zaken, maar alternatieven zijn tot nu toe niet aangeboden. Daarmee dreigt de laatste poffertjeskraam van Rotterdam nu te verdwijnen, gaan twee goedlopende zaken voor de stad verloren en komt het personeel noodgedwongen op straat te staan.

Leefbaar Rotterdam heeft de volgende vragen over deze kwestie:


1. Bent u met ons van mening dat alles in het werk moet worden gesteld om de laatste poffertjeskraam die de stad rijk is, behouden moet blijven voor Rotterdam?

Het komt de laatste jaren vaker voor dat ondernemers wordt gemeld dat ze per een bepaalde datum een bepaalde locatie moeten verlaten cq. de huur wordt opgezegd. De gemeente tracht deze ondernemers te steunen in het zoeken van een alternatieve locatie, maar het komt vaak voor dat het een en ander niet van de grond komt. Ondernemers weten niet waar ze aan toe zijn en durven ook geen investeringen meer te doen.


2. Bent u bereid om te bekijken wat de gemeente nog meer kan doen in het ondersteunen van ondernemers die noodgedwongen hun locatie moeten verlaten, zodat de continuïteit van deze bedrijven niet in het gedrang komt?

Met vriendelijke groet,

Hennie van Schaik