Bond van Trein-, Tram- en Busgebruikers


DOORSTROMING IN VLAANDEREN RUIM ONVOLDOENDE

Tram en bus moeten voorrang krijgen op auto

Minister Van Brempt pleit voor een groene golf voor tram en bus. De Bond van Trein-, Tram- en Busgebruikers (BTTB) ondersteunt deze visie, maar stelt dat er in Vlaanderen nog veel werk is om de doorstroming te optimaliseren.

De Antwerpse en Gentse trams hebben in de spits meer dan honderd klanten aan boord, een auto telt gemiddeld 1,5 inzittende. "Dan is het toch evident dat de tram voorrang krijgt op de auto", aldus Jan Vanseveren van BTTB.

De doorstroming van het openbaar vervoer in Vlaanderen is ruimschoots onvoldoende. In Gent staan de trams op enkele hoofdlijnen gewoon stil tussen het autoverkeer, dit ondanks jaren geleden gemaakte beloften van het stadsbestuur om het autoverkeer maar druppelsgewijze binnen te laten, bijvoorbeeld aan de Kortrijksepoort. In Antwerpen liggen de problemen anders: daar werden miljoenen geïnvesteerd in nieuwe tram- en busbanen, echter zonder het gewenste resultaat. Aan elk verkeerslicht worden tram en bus tot 2 minuten opgehouden. Op de Leien gaat het - beide richtingen samen - om ruim 60 trams en bussen per uur in de spits. Ook in andere steden kan de doorstroming beter.

Van een echte prioriteit voor het openbaar vervoer is nog lang geen sprake, aldus de BTTB. VAB pleit voor een groene golf voor het autoverkeer. Dit is nadelig voor tram en bus die tussen twee verkeerslichten een halte aandoen en vervolgens de groenfase missen.

Steden in Nederland, Duitsland, Frankrijk en Zwitserland tonen aan dat het wél mogelijk is trams en bussen voorrang te geven op het autoverkeer. De gebruikers van tram en bus vragen dan ook aan het gewest en de stadsbesturen dat in Vlaanderen een inhaalbeweging gebeurt door tram en bus systematisch prioriteit te geven aan alle verkeerslichten. Dit verhoogt niet alleen de stiptheid, de snelheid en de attractiviteit van het openbaar vervoer, belastinggelden worden ook beter besteed: door de lange wachttijden is nu op elke Antwerpse tramlijn één extra tramstel nodig. Die uitgespaarde voertuigen kunnen worden ingezet op een nieuwe tramlijn of voor een frequentieverhoging.

Tenslotte kan ook in de Antwerpse premetro de doorstroming beter: de trams moeten afremmen lang voor ze een station binnenrijden, zelfs als er geen ander tramstel voorop rijdt.

Reageren is mogelijk via ons forum.