Gemeente Venlo


Verkeerslawaai Klagenfurtlaan aangepakt

24-9-2008

De gemeente Venlo gaat iets doen aan de geluidsoverlast en luchtverontreiniging van het verkeer dat over de Klagenfurtlaan rijdt. Wethouder Janssen heeft dit aangekondigd in een gesprek met een bewoner.

De Klagenfurtlaan heeft te maken met veel doorgaand verkeer dat van de A67 naar de Duitse BAB61 rijdt (de Linksrheinische Autobahn). Op termijn moet de nieuwe A74 deze twee snelwegen met elkaar verbinden. Maar de wethouder wil daar niet meer op wachten. "We hebben jarenlang gezegd tegen de bewoners: Wacht maar op de A74. Omdat besluitvorming daarover uitblijft, kunnen we dat nu niet meer met droge ogen volhouden. We hebben als gemeente ook een verantwoordelijkheid voor onze burgers."

Onderzoek
De Klagenfurtlaan verwerkt ongeveer 19.000 motorvoertuigen per etmaal. Een groot gedeelte daarvan is vrachtverkeer. Dat zorgt voor hinder in de vorm van geluid, trillingen en luchtverontreiniging. De komende vier maanden gaat de gemeente onderzoek doen. Het studiegebied is gelegen tussen Europaplein en Louisenburgweg. Een dertigtal woningen wordt in het onderzoek betrokken. De direct aanwonenden krijgen binnenkort een uitnodiging voor een meedenk-avond, waarop de gemeente informatie verstrekt en ook hoopt te krijgen uit de buurt.

Maatregelen
Eerst is een exacte verkeerstelling nodig, die als basis dient voor een akoestisch onderzoek. Via modelberekeningen kan de geluidshinder zo objectief in kaart worden gebracht. Daarna wordt (begin 2009) bekeken welke maatregelen nodig en geschikt zijn. Het idee is om hierbij ook te kijken naar luchtkwaliteit. Om deze te verbeteren zou bijvoorbeeld beplanting kunnen worden toegepast. "Wat we niet kunnen is het verkeer verminderen," besluit wethouder Janssen. "Daarvoor staat Rijkswaterstaat aan de lat. Maar als gemeente kunnen we wel de overlast voor onze inwoners zoveel mogelijk beperken."