PvdA Europees parlement


PvdA: Rechten voor internetgebruikers beter beschermd

24 september 2008

Sociaal-Democraten hebben vandaag in het Europees Parlement voorkomen dat maatregelen, bedoeld om de Europese internetgebruiker beter te beschermen, gebruikt zouden worden om internetproviders te dwingen het internet te gaan patrouilleren.

Het Europees Parlement stemde vandaag over een pakket van maatregelen dat de rechten van de digitale consument verbetert. Zo is vastgelegd dat internetgebruikers het recht hebben om een internetabonnement van maximaal één jaar af te sluiten, zodat ze niet vast komen te zitten aan te lange en te dure abonnementen. Een ander belangrijk winstpunt in de nieuwe wetgeving is dat van internetproviders verwacht wordt dat ze gratis software ter beschikking stellen, zodat ouders hun kinderen op een veilige manier kunnen laten werken op internet. "Internet is een belangrijk communicatiemiddel, maar we moeten ouders ook de instrumenten in handen geven om hun kinderen te beschermen", aldus PvdA-europarlementariër Jan Cremers.

Internetgebruikers zullen in de toekomst ook beter over hun rechten geïnformeerd worden. Bovendien zullen ze gewaarschuwd worden als er inbreuken zijn op hun internetgebruik, die hun privacy in gevaar brengt. "Deze voorstellen zijn gewoon goed voor de consument, het verduidelijkt en versterkt de rechten van elke internetgebruiker, jong én oud", aldus Cremers.

Veel internetgebruikers hebben de afgelopen maanden hun zorgen geuit over deze nieuwe Europese wetgeving. Ze vreesden dat die zou opleggen dat hun surfgedrag op internet zou worden gecontroleerd. Conservatieve en rechtse partijen in het Europees Parlement wilden de internetproviders ook dwingen tot die controles, om zo het illegaal kopiëren van bestanden tegen te gaan. "Dat was een buitengewoon kwalijk voorstel", aldus Cremers, "Auteursrechten moeten beschermd worden, maar niet ten koste van de privacy van de consument. Al helemaal niet door commerciële partijen te dwingen als een soort politie op internet op te treden. Dat de partijen ter rechterzijde, inclusief een aantal van mijn Nederlandse collega's, zich zo voor het karretje van de industrieën hebben laten spannen, ten koste van de consument, is bizar."

Dankzij de inzet van de Sociaal-Democratische fractie PES heeft het Europees Parlement vanmorgen duidelijk gemaakt dat hier geen sprake van kan zijn. Van internetproviders wordt alleen gevraagd dat ze bij het afsluiten van een contract informatie van de overheid doorsturen over het veilig en legaal gebruik van internet. Cremers; 'We moeten hier heel duidelijk in zijn, de wet handhaven is een taak van politie en justitie, ook op internet en dus niet van internetproviders, en dat moet zo blijven".