Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport


risicoverevening en wijziging drempelinkomen Wzt

Voorhangprocedure nieuwe bepalingen risicoverevening en wijziging drempelinkomen Wzt

Kamerstuk, 24 september 2008

De Voorzitter van de Eerste en Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

Z/F-2877435 / Z/F-2877434

24 september 2008

Op grond van artikel 124 van de Zorgverzekeringswet (Zvw) en artikel 2, achtste lid van de Wet op de zorgtoeslag (Wzt) overleg ik u, ter voorhang gedurende vier weken, bijgaand ontwerpbesluit.

Met dit besluit wordt allereerst het Besluit zorgverzekering gewijzigd. De wijziging omvat een juridische update van de bepalingen aangaande de berekening van de vereveningsbijdrage, waar zorgverzekeraars recht op hebben. Het voornaamste doel van de wijziging is de vergroting van de leesbaarheid en de juridische kwaliteit van het Besluit. De update heeft niet geleid tot majeure wijzigingen. De beleidsimplicaties van de wijzigingen zijn dan ook nihil.

Daarnaast bevat het besluit een wijziging van het percentage van het drempelinkomen dat voor de berekening van de zorgtoeslag van verzekerden zonder partner in aanmerking wordt genomen.

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

dr. A. Klink