Ministerie van Economische Zaken


Erik Gerritsen ambassadeur open source en open standaarden


24-09-2008 | nieuwsbericht | onderwerp: Open standaarden en open
source software


Staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken heeft Erik Gerritsen
benoemd als ambassadeur voor open standaarden en open source software.


Doel van het ambassadeurschap van Gerritsen is om medeoverheden,
(semi) publieke sectoren (onderwijs, zorg, etc.) en het ICT
bedrijfsleven te informeren over het actieplan 'Nederland Open in
Verbinding' (NOiV).


Dit plan van Heemskerk en staatssecretaris Bijleveld bevat een aantal
concrete maatregelen waardoor overheden vaker gebruik moeten gaan
maken van zogenaamde open standaarden en open source software. Een
groter gebruik hiervan heeft een aantal evidente voordelen voor de
overheid, zoals een minder grote afhankelijkheid van vaste
leveranciers, lagere kosten, transparantere software en meer kansen
voor (nieuwe) softwareontwerpers.


Succesvoorbeelden


Veel overheidsmanagers zijn nog niet goed bekend met open standaarden
en open source. Onderdeel van het actieplan NOiV is dan ook de
benoeming van een ambassadeur die hier op inspeelt en de bekendheid
van het actieplan onder overheidsmanagers vergroot. Daarnaast
signaleert de ambassadeur ontwikkelingen en sentimenten in het veld en
tracht hij met behulp van succesvoorbeelden het open source beleid van
medeoverheden een impuls te geven. In sommige gevallen zal de
ambassadeur daarnaast optreden als bemiddelaar en begeleidt hij
overheidsorganisaties bij de overstap. Gerritsen wordt in eerste
instantie aangesteld voor de periode van één jaar.


Volgens Heemskerk is Gerritsen bij uitstek geschikt om resultaten te
bereiken op dit terrein en de bekendheid van het actieplan onder
overheidsmanagers te vergroten. Zo heeft hij als voormalig
gemeentesecretaris van Amsterdam en als plaatsvervangend SG van
Buitenlandse Zaken een goede kennis van ICT-projecten bij de overheid.
Ook beschikt hij over een uitstekend netwerk waar het gaat om
overheidsmanagement en ICT. Gerritsen is de tweede ambassadeur die
Heemskerk benoemt op ICT-terrein. Eerder benoemde Heemskerk Marco
Pastors als ambassadeur e-factureren.


Meer infomatie:


Journalisten kunnen bij vragen contact opnemen met Edwin van
Scherrenburg, persvoorlichter Economische Zaken, telefoon:
070-3796464, email: e.v.vanscherrenburg@minez.nl


Meer informatie


* Nederland Open in Verbinding

17-09-2007 | rapport | onderwerp: Elektronische overheid, Open
standaarden en open source software, E-factureren | PDF document,
364 Kb

Een actieplan voor het gebruik van Open Standaarden en Open Source
Software bij de (semi-)publieke sector