Prinses Màxima ontvangt 'Actieplan Microverzekeren' Eureko/Achmea

24/09/2008 17:45

Achmea Holding

Zeist, 24 september 2008 - Eureko, het moederbedrijf van Achmea, wil meer

aandacht voor onderzoek en onderwijs op het gebied van m icroverzekeringen.

De verzekeraar gaat daarom een Kenniscentrum Microverzekeren in het leven

roepen aan een Nederlandse Universiteit, met daaraan verbonden een

bijzondere leerstoel Microverzekeren. Met dit initiatief wil Eureko de

economische kansen van particulieren en ondernemers in ontwikkelingslanden

vergroten. Prinses Màxima, lid van de Raad voor Microfinanciering in Nederland,

nam vanmiddag het 'Actieplan Microverzekeringen' in ontvangst uit handen

van Eureko's vice-bestuursvoorzitter Gerard van Olphen.

Prinses Màxima was aanwezig bij de conferentie "Microverzekeren; de maatschappelijke

verantwoordelijkheid van onderlinge en coöperatieve ondernemingen", die werd

georganiseerd ter gelegenheid van de officiële opening van het nieuwe bestuurs- en

conferentiecentrum van Eureko/Achmea in Zeist.

Gerard van Olphen sprak tijdens de conferentie over de beweegredenen van zijn

concern: "Wij zijn groot geworden door onderlinge solidariteit, het belangrijkste concept

van verzekeren. Nu is de tijd rijp om die solidariteit verder uit te breiden naar

ontwikkelingslanden. Niet uit liefdadigheid, maar vanuit een economisch perspectief.

Door onze steun geven we mensen in ontwikkelingslanden de kans hun economische

weerbaarheid te vergroten. We brengen geen geld, maar kennis."

Meer vrijwilligers

Van Olphen wees erop dat zijn bedrijf al jarenlang met verschillende initiatieven aan de

slag is met microverzekeren. Eureko/Achmea ondersteunt - via Micro Insurance

Association Netherlands (MIAN) - projecten in onder andere India, Kenia, Nepal en

Oeganda en helpt bij de oprichting en het beheer van (kleinschalige) coöperatieve

verzekeringsmaatschappijen. "Maar er kan nog zoveel meer. Recent heeft de voltallige

raad van bestuur 'ja' gezegd tegen het 'Actieplan Microverzekeringen'. We willen dat

meer initiatieven een kans krijgen en dat er meer van onze medewerkers zich als

vrijwilliger kunnen inzetten bij het opzoeken, beoordelen en begeleiden van projecten.

We willen dat het aantal vrijwilligers verdubbelt."

Kenniscentrum en leerstoel

Van Olphen: "Microverzekeren is een belangrijke schakel in de hele keten van

microfinanciering. We willen daarom ook een Kenniscentrum Microverzekeren in het

leven roepen aan een Nederlandse universiteit. Een kenniscentrum waar onderzoek wordt

gedaan, van waaruit les wordt gegeven, zowel aan studenten als aan anderen die met dit

onderwerp te maken hebben of willen hebben.

Aan het kenniscentrum wordt ook een bijzondere leerstoel verbonden. Want verdieping

en verspreiding van kennis over financiële dienstverlening op coöperatieve grondslag

vinden wij belangrijk. Daar leveren wij graag een substantiële bijdrage aan. Wij streven

ernaar dat dit kenniscentrum in de eerste helft van 2009 operationeel is."