Ingezonden persbericht


Persbericht

Amsterdam, 24 september 2008

Online hulpverlening kan honderden zelfdodingen per jaar helpen voorkomen

In Nederland overlijden jaarlijks 1.500 slachtoffers als gevolg van zelfdoding en vinden er 94.000 suïcidepogingen plaats. Ruim 400.000 mensen denken per jaar serieus aan de mogelijkheid een einde aan hun leven te maken. Suïcidale mensen blijken in de praktijk weinig of helemaal geen professionele hulp te zoeken. De initiatiefgroep 113Online lanceert een plan om deze mensen te ondersteunen met een online en telefonisch hulpverleningsprogramma. Dit programma met informatie, steun, advies, therapie en verwijzing kan ertoe bijdragen dat het aantal zelfdodingen binnen enkele jaren sterk terugloopt.

Veel suïcidale mensen ervaren een hoge drempel om hun gedachten aan zelfdoding te delen met anderen. Het aanbieden van anonieme, 24 uur per dag beschikbare hulp, kan binnen de reguliere hulpverlening niet worden georganiseerd. Daarin kan een online hulpverleningsprogramma wel voorzien. Wanneer suïcidale mensen die eerste stap op internet wel durven zetten, kan de hulpverlening daarop aansluiten.

Internettherapie is laagdrempelig en effectief
Uit onderzoek blijkt dat internettherapie vaak net zo effectief is als "gewone" therapie. Het plan online suïcidepreventie van de initiatiefgroep 113Online combineert de laagdrempeligheid van internet met een aanbod waarin zowel online hulp en therapie als contact met de lokale hulpverlening mogelijk zijn. Uniek is dat bij de online hulpverlening ook professionals worden ingeschakeld die in noodgevallen direct kunnen verwijzen naar de spoedeisende hulp of een psychiatrische crisisdienst in de eigen omgeving.

24-uurs bereikbaarheid
De professionele hulp wordt in het programma aangeboden door goedgetrainde vrijwilligers die samen een 24-uurs bereikbaarheid garanderen via telefoon of chatopties. Op een forum kunnen lotgenoten contact met elkaar zoeken. Een zelftest geeft de persoon die de test doet een beeld van de ernst van de zelfdodingsgedachten. Er is een cursus met lesmateriaal en oefeningen die erop gericht zijn problemen te leren begrijpen en op te lossen, piekeren te verminderen, ontspanning te vinden en psychologische pijn te verdragen. De online therapie is oplossingsgericht en wordt gegeven door hierin opgeleide therapeuten. De begeleide verwijzing is bedoeld voor mensen bij wie een reguliere behandeling met bijvoorbeeld medicatie gewenst of nodig blijkt.

Online suïcidepreventie in de Tweede Kamer
Op 1 oktober 2008 bespreekt de Tweede Kamer het initiatief van 113Online. Deze initiatiefgroep bestaat uit lotgenotenorganisaties (o.a. EX6), GGZ-instellingen (o.a. GGZ Buitenamstel, De Geestgronden en PratenOnline (Jeugdriagg NH-Z)), belangenorganisaties als de Ivonne van der Ven Stichting en deskundigen zoals prof. Ad Kerkhof van VUmc Amsterdam. Het onderwerp van het Kamerdebat is het suïcidebeleid van minister Klink van Volksgezondheid. Hoewel het plan positief is ontvangen binnen de gezondheidszorg is er nog geen oplossing gevonden voor de financiering. De kosten worden geraamd op 900.000 euro per jaar. Bij positieve besluitvorming in de Tweede Kamer kan de website in 2009 in gebruik worden genomen.


---

Informatie voor de pers,