Ingezonden persbericht


Amsterdam, 24 september 2008

Amvest breidt bezetting regio Zuid-Nederland verder uit

Amvest breidt de afdeling Acquistie en Projectontwikkeling verder uit met de komst van Christel Van Bekkum (30) als projectontwikkelaar. Hiermee is de regio Zuid-Nederland op volledige sterkte gebracht. De uitbreiding is nodig omdat de Brabantse stedenrij en het KAN-gebied naast de Randstad voor Amvest een focusgebied vormen.

Christel komt van Procap Projectmanagement in Utrecht, waar zij heeft gewerkt als projectmanager en adviseur in diverse vastgoed- en gebiedsontwikkelingsprojecten. Christel richt zich als projectontwikkelaar in de regio Zuid-Nederland op het ontwikkelen en realiseren van projecten bestemd voor de verhuur en verkoop. Amvest is al dan niet in samenwerking met derden onder meer actief in projecten als Bergse Haven in Bergen op Zoom, Strijp R en het Stadionkwartier in Eindhoven, het Koningsplein en de Ringbaan-West in Tilburg. Leoneore Reijnen is als regiomanager verantwoordelijk voor de regio Zuid-Nederland.

Amvest streeft naar waardecreatie en duurzame ontwikkeling door zelf integraal gebieden te ontwikkelen en te exploiteren. Door in het ontwikkelproces al rekening te houden met de wensen van huurders en kopers, is Amvest in staat om woningen van hoge kwaliteit aan te bieden. Die bovendien langdurig een prettige leefomgeving vormen voor de bewoners. Naast de ontwikkeling van buitengebieden richt Amvest zich op de herontwikkeling van stedelijke gebieden, zoals oude havengebieden en industrielocaties, tot levendige en duurzame woongebieden.

////////// einde bericht //////////

Contactpersoon

Voor aanvullende persinformatie kunt u contact opnemen met:

Bert Jan Lambregtse, hoofd corporate communicatie, telefoonnummer 020 - 430 12 62

Amvest

Amvest is een ontwikkelende belegger die met respect voor mens en omgeving investeert in woningen en woonkwaliteit. Amvest streeft naar een duurzame relatie met haar huurders en partners, en een optimale samenstelling van haar portefeuille. Daarom ontwikkelt en realiseert Amvest zelf, maar ook in samenwerking, woningen en woonconcepten. Hierbij staan de woonwensen van klanten centraal. Amvest richt zich op gebiedsontwikkelingen en binnenstedelijke herstructureringsprojecten.