Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Meldpunt voor uitgehuwelijkte meisjes

24-09-2008

Minister Vogelaar (Integratie) is positief over het voorstel van Kamerlid Arib van de PvdA om een meldpunt op te richten waar scholen de vermissing van allochtone meisjes kunnen melden die niet terugkeren van schoolvakanties. De minister zei dit gisteren tijdens het mondelinge vragenuurtje in de Tweede Kamer.

Jaarlijks worden meisjes in landen van herkomst achtergelaten en soms uitgehuwelijkt. Bij het meldpunt moeten scholen, verenigingen en andere instanties ook informatie kunnen krijgen om te voorkomen dat allochtone meisjes worden achtergelaten of uitgehuwelijkt. Ook zou het meldpunt meisjes moeten wijzen op een verklaring die ze kunnen tekenen als zij het risico lopen uitgehuwelijkt of achtergelaten te worden. Rotterdam gebruikt die verklaringen al, maar de wettelijke status ontbreekt.

Vogelaar wil samen met betrokken ministers overleggen over hoe het meldpunt er uit moet gaan zien. Ze zal de Kamer daar over nader informeren. De minister overweegt dan ook een algemeen telefoonnummer in te stellen dat meisjes kunnen bellen als ze in hun land van herkomst zijn achtergelaten. Ook wil ze samen met minister Donner (Justitie) van de gemeente Rotterdam horen welke ervaring zij heeft met de verklaringen.