Ministerie van Buitenlandse Zaken

Beantwoording vragen van het lid Ouwehand over het bezoek van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan Rusland

24-09-2008 | Kamerstuk | Nederlands Ministerie van Buitenlandse Zaken

Hierbij gaan wij in op het verzoek van het lid Ouwehand (Partij voor de Dieren), gedaan bij de Regeling van werkzaamheden op 3 september jl., over het bezoek van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan Rusland.

De minister van Buitenlandse Zaken,
Drs. M.J.M. Verhagen

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, G. Verburg

Antwoorden van de heer Verhagen, de minister van Buitenlandse Zaken, en mevrouw Verburg, de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op vragen van het lid Ouwehand (Partij voor de Dieren) over het bezoek van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan Rusland.

Vraag 1
Waarom is onze landbouwminister op 30 augustus op het vliegtuig gestapt naar Moskou voor een missie tot 2 september, terwijl op 1 september de Europese Top zou spreken over de samenwerking met Rusland?

Vraag 2
Welk signaal geeft Nederland daarmee af?

Vraag 3
Waarom is de minister niet direct teruggekomen toen de Europese Unie besloot om de gesprekken met Moskou over politieke en economische samenwerking op te schorten?

Vraag 4
Hoe wordt de Europese beslissing uitgelegd door het kabinet?

Antwoord
Het kabinet zag geen aanleiding om vooruit te lopen op de uitkomsten van de bijzondere Europese Raad. Nederland achtte het van groot belang dat de Europese Raad eensgezind een standpunt zou innemen. Met het niet laten doorgaan van de handelsmissie zou een verkeerd, eigenstandig, signaal zijn afgegeven.
De Europese Raad heeft besloten om de technische besprekingen over het nieuwe partnerschaps- en samenwerkingsakkoord uit te stellen zolang de Russische strijdkrachten zich niet hebben teruggetrokken tot de posities die zij vóór 7 augustus innamen. Het huidige partnerschaps- en samenwerkingsakkoord blijft evenwel van kracht. Er zijn geen belemmeringen om bilaterale contacten met Rusland te onderhouden. Er is geen besluit genomen om handelscontacten of economische samenwerking op te schorten. De Nederlandse regering zag in het licht van bovenstaande geen aanleiding om de handelsmissie niet te laten doorgaan.

Vraag 5
Wat bedoelt het ministerie van Buitenlandse Zaken als wordt gezegd dat het niet langer `business as usual' is, maar dat er ook geen sprake is van `no business at all'?

Antwoord
Hiermee wordt bedoeld dat de EU het disproportionele, Russische militaire optreden alsook de Russische erkenning van Abchazië en Zuid-Ossetië veroordeelt en naar aanleiding hiervan heeft besloten de technische besprekingen over een nieuw partnerschaps- en samenwerkingsakkoord uit te stellen. Tegelijkertijd is door de EU benadrukt dat het van belang is met Rusland in gesprek te blijven en samen te werken.

Vraag 6
Wat was het doel van de handelsdelegatie?

Antwoord
Het doel van de handelsdelegatie was het bestendigen van de goede handelsrelatie, alsook het bespreken van ervaringen van Nederlandse investeerders in Rusland en de ervaringen van Nederlandse en Russische bedrijven bij hun onderlinge samenwerking om zo bij te dragen aan een beter investerings- en handelsklimaat.

Vraag 7
Wie namen daaraan deel?

Antwoord
Nederlandse bedrijven uit de vlees -en zuivelsectoren, alsook uit de plantaardige sector, namen deel. De Nederlandse bedrijven in deze handelsdelegatie hebben reeds in Rusland geïnvesteerd of hebben een aanzienlijke handelsrelatie met de Russen opgebouwd.

Vraag 8
Welke agrarische producten wil Nederland precies in Rusland slijten?

Antwoord
De export van agrarische producten vanuit Nederland naar Rusland maakt sinds 2004 een groei door en bedroeg in 2007 circa EUR1,3 miljard. Uitschieters zijn de exportontwikkeling van groente en fruit en sierteelt-producten. Ook de Nederlandse export van zuivel en vlees is aanzienlijk gestegen. Daarnaast bestaat Russische belangstelling voor Nederlandse hardware en expertise teneinde de Russische agrarische sector te verbeteren.

* Ministerie van Buitenlandse Zaken

* Bezuidenhoutseweg 67

* Postbus 20061

* 2500 EB Den Haag

* Tel.: 070-3 486 486

* Fax: 070-3 484 848

* Internet: www.minbuza.nl