Waterschap Regge en Dinkel


Doorbaak

Uitspraak Raad van State inzake De Doorbaak

Den Haag - De hoger beroepen van het waterschap Regge en Dinkel en Provincie Overijssel zijn gegrond verklaard. Met de uitspraak van vandaag is de eerdere uitspraak van de rechtbank Zwolle vernietigd. Door deze uitspraak zijn er geen juridische belemmeringen meer ten aanzien van de aanleg van De Doorbraak, een gezamenlijk project van het waterschap en de provincie.

De rechtbank Zwolle vond de onderbouwing van de 75 meter breedte van De Doorbaak onvoldoende. Vandaag heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geoordeeld dat er wel degelijk een belangenafweging op perceelsniveau heeft plaatsgevonden en dat de 75 meter breedte voldoende onderbouwd is.

Ook omwonende agrariërs hadden hoger beroep aangetekend tegen de uitspraak van de rechtbank in Zwolle. Zij vreesden o.a. de gevolgen van de natuurontwikkeling voor hun bedrijfsvoering en de vernatting van het gebied. Deze hoger beroepen van de agrariërs zijn ongegrond verklaard. Kort gezegd komt het oordeel van de Raad van State er op neer dat het inrichtingsplan door natuurontwikkeling niet tot reële bedrijfsbelemmering zal leiden. De gevolgen van de Doorbraak voor de waterhuishouding zijn volgens de Raad van State voldoende onderbouwd in het TNO-rapport, die in opdracht van het waterschap is opgesteld.

Gedeputeerde Jansen reageert verheugd: "Dit is goed nieuws. Er zijn nu geen juridische hobbels meer die de uitvoering van het project in de weg staan. Het waterschap kan verder, dat is goed voor natuur en water in Twente."