Waterschap Zeeuws-Vlaanderen

waterschapsverkiezingen

Loting verricht voor waterschapsverkiezingen

logoverkiezingen2008_klein.jpg (4 Kb) Vanochtend om 10.00 uur heeft de voorzitter van het stembureau van het waterschap Zeeuws-Vlaanderen, de heer W.J. de Graaf de loting verricht voor de volgorde op de kandidatenlijst voor de waterschapsverkiezingen die in de periode van 13 tot en met 25 november 2008 zullen worden gehouden. De uitslag van de loting is als volgt:
Uitslag loting Geregistreerde belangengroepering
1 Water Natuurlijk

2 Lijst Cees Freeke

3 Algemeen Waterschapsbelang ZVL
4 Waterschapspartij Zeeuws-Vlaanderen
5 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
6 Partij van de Arbeid (PvdA)
7 Christen Democratisch Appel (CDA)
8 VVD

9 Onafhankelijk Waterschapspartij
10 ChristenUnie

Op 16 september jl. stelden zich in totaal 143 personen kandidaat voor de komende waterschapsverkiezingen, 40 kandidaten hiervan is vrouw. Tijdens de verkiezingen, die dit keer voor het eerst landelijk worden gehouden, worden de leden van de Algemene Vergadering voor de categorie ingezetenen gekozen. Deze categorie telt in het waterschap Zeeuws-Vlaanderen straks 18 bestuursleden. De Algemene Vergadering bestaat in totaal uit 25 zetels. Zeven hiervan zijn voorbehouden aan de categorieën agrarisch en overig ongebouwd (3), bedrijven (3) en natuurterreinbeheerders (1). De bestuurders van deze zogenoemde geborgde zetels worden benoemd door resp. de ZLTO, de Kamer van Koophandel en het Bosschap.

SCHRIFTELIJKE STEMMING

Het stemmen geschiedt dit keer per brief. Rondom 13 november ontvangen alle kiesgerechtigden een stempakket thuis via TNT post. Het ingevulde stembiljet moet in de bijgeleverde portvrije enveloppe worden teruggestuurd met de post. De voorlopige uitslag van de verkiezingen wordt op 27 november om 19.00 uur bekendgemaakt in het bedrijfsrestaurant van het waterschap, Kennedylaan 1 in Terneuzen. Belangstellenden zijn welkom. Het nieuwe bestuur gaat begin januari 2009 officieel aan de slag.

Klik hier (pdf) voor het overzicht van de kandidaten per belangengroepering.

Terneuzen, 24 september 2008
Persbericht Nr. 2008/ 32