NVZ Vereniging van Ziekenhuizen


24 september 2008: seminar Overview Risicomanagement

Net als in het bedrijfsleven staat risicomanagement ook in de zorgsector volop in de belangstelling. Ook in de zorg is risicomanagement een juridische verplichting geworden. Hiernaast neemt op inhoudelijke gronden zoals de marktwerking in de zorg, de druk van cliënten en overheid en de invoering van de DBC's, het belang van risicomanagement voor zorginstellingen sterk toe.

Daarom organiseert NVZ plus! in samenwerking met Marsh (gespecialiseerd in verzekeringen en risicomanagement) op 24 september 2008 een seminar Overview risicomanagement.

Risicomanagement
Risicomanagement (RM) is een essentieel onderdeel van de huidige zorgbrede governancecode. Maar wat is risicomanagement precies? En wat levert het op? Wat zijn de aansprakelijkheidsrisico's als RM niet goed wordt uitgevoerd, ook voor u persoonlijk als raad van bestuur? Deze vragen staan centraal in de seminar Overview risicomanagement die NVZ plus! voor leden van de raad van bestuur organiseert. Na het volgen van dit seminar heeft de raad van bestuur zicht op het nut, de juridische noodzaak en de (persoonlijke)aansprakelijkheidsrisico's van risicomanagement.

Informatie?
Bent u geïnteresseerd en wilt u meer weten over dit seminar? Klik hier voor meer informatie over inschrijven, tijden, locatie, prijs en inhoud.

NVZ plus!
Het aanbod van NVZ plus! is een aanvulling op de activiteiten van de NVZ. De kerntaak van de NVZ blijft belangenbehartiging voor ziekenhuizen, revalidatie-instellingen en categorale instellingen. Voor deelname aan activiteiten die NVZ plus! organiseert brengen wij een bedrag in rekening. Voor meer informatie over NVZ plus! kunt u contact opnemen met NVZ plus! via nvzplus@nvz-ziekenhuizen.nl of 030 273 93 19. Ook kunt u terecht op de website: www.nvzplus.nl