Ingezonden persbericht


(5 september 2008 - Bericht van Christiaan Verweij / Grassroots Projects)

P E R S B E R I C H T

Nederlander per fiets door opstandig Middag-Amerika

Amersfoort, 5 september 2008 -
Eind september vertrekt anders-globalist Christiaan Verweij naar Midden-Amerika. Per fiets zal hij verschillende projecten bezoeken en contact leggen met de bevolking. Ook zal hij voor verschillende kranten, tijdschriften en websites verhalen en reportages maken over de dagelijkse strijd van de mensen die hij ontmoet.

Op 24 september begint de tocht. Het idee is om projecten en gemeenschappen te bezoeken die zich inzetten voor directe democratie en een duurzame samenleving. Vanuit Californië zal de grens naar Mexico overgestoken worden. Vervolgens gaat de tocht door naar Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica en Panama. Het is de bedoeling om in juni 2009 de tocht in Colombia te beëindigen. Verweij legt uit: ,,Ik wil tijdens mijn reis vooral contacten leggen met mensen en organisaties die zich verzetten tegen de oprukkende 'vrije markt' die hun bestaansrecht in gevaar brengt. Onderweg zal ik voor diverse kranten, tijdschriften en websites verhalen en reportages maken over de dagelijkse strijd van de mensen die ik ontmoet.''

Verzet tegen multinationals

Sinds in 1994 de handelsovereenkomst tussen Canada, de Verenigde Staten en Mexico (NAFTA) in werking trad, is de roep om onafhankelijkheid en het verzet tegen de
multinationals in kracht toegenomen. De Zapatistas in Chiapas (Mexico) zijn hier een goed voorbeeld van. Op 1 januari 1994 (de dag dat NAFTA in werking trad) hebben ze de wapens opgepakt en zijn ze zich gaan verzetten tegen de Mexicaanse regering die de rechten van de inheemse bevolking niet zou respecteren. Vandaag de dag bezitten ze grote autonome gebieden waar ze hun eigen scholen, klinieken en winkels hebben opgezet. Daarnaast hebben ze onder andere een eigen radiostation en een eigen leger (ter verdediging van het gebied).

Het Plan Puebla Panama (PPP) is een grootschalig project om de infrastructuur van Zuid-Mexico en Midden-Amerika te verbeteren. Veel organisaties en gemeenschappen in het betreffende gebied zeggen dat het in de praktijk vooral inhoud dat de inheemse bevolking van hun leefgrond verdreven wordt en dat Midden-Amerika een groot bedrijvenpark wordt om de Amerikaanse consumptiemaatschappij op peil te houden. In onder andere Mexico, Guatemala, Honduras en Nicaragua is er dan ook heel veel verzet tegen dit 'ontwikkelingsplan'.

Grassroots projects

Namens Grassroots Projects zal Christiaan ook bekijken op welke manier solidariteitsprojecten het beste ondersteund kunnen worden.

Grassroots Projects, dat Verweij in 2005 samen met enkele andere anders-globalisten oprichtte, staat voor solidariteit zonder grenzen. De organisatie richt zich vooral op Latijns-Amerika. Zo wordt er hulp geboden aan opstandige indianen in El Peten (Guatemala), de Kuna in Panama en de Zapatistas in Chiapas (Mexico). Organisaties en
gemeenschappen worden ondersteund die ecologie en
duurzaamheid boven de economie stellen.

-------