Universiteit TwenteUT organiseert Europese conferentie voor vrouwelijk ondernemerschap

De Universiteit Twente heeft een internationaal expertisecentrum op het gebied van kennisintensief ondernemerschap. Dit centrum organiseert op 24 en 25 september 2008 in Enschede een grote Europese conferentie FemStart, over de belangrijke rol die vrouwelijk talent kan spelen bij het bevorderen van hightech ondernemerschap en het starten van nieuwe kennisintensieve bedrijven.

De - tweedaagse, Engelstalige - conferentie is bedoeld voor beleidsmakers, opinieleiders, ondersteunings- en bemiddelingsorganisaties voor ondernemers, universiteiten en hightechbedrijven.

Programma

Op de openingsavond onderstrepen beleidsmakers op Europees, nationaal en regionaal niveau het belang van vrouwen in hightech ondernemerschap. Op de tweede dag wordt dit thema nader uitgewerkt en toegelicht met behulp van feiten en cijfers. Dan komen ook de eigen ervaringen aan bod van vrouwelijke ondernemers én vertegenwoordigers van succesvolle buitenlandse ondersteuningsprogramma's voor vrouwelijk hightech ondernemerschap.

De eigen ervaringen zijn van twee mede-oprichters van jonge bedrijven waarin medische technologie wordt gecommercialiseerd: prof. dr. Ada Kruisbeek startte VU-spin-off DC Prime (www.dcprime.nl) en ir. Sandra de Vos UT-spin-off Medisse (www.medisse.com). Een derde bijdrage komt van dr. Regina Luttke, verbonden aan het MESA+ Institute for Nanotechnology, die commerciële mogelijkheden in haar onderzoeksvoorstellen nadrukkelijk meeneemt.

FemStart

FemStart is een samenwerkingverband tussen zes instellingen uit verschillende Europese landen. Doel is het op de agenda plaatsen en houden van het belang van vrouwelijk (wetenschappelijk) potentieel bij het stimuleren van kennisintensieve start-ups. Vier conferenties zijn al gehouden: in Stuttgart, Valencia en Wroclaw in 2007 en in Riga in 2008. De vijfde, aan de Universiteit Twente, wordt georganiseerd door UT-kenniscentrum NIKOS, www.utwente.nl/nikos. En de slotconferentie, in november 2008, is in Boekarest.

Meer informatie:

Annemarie Ridder, 053-489 4693 of Ineke Jenniskens, 053-489 2352. Aanmelden is - kosteloos - mogelijk via www.femstart.eu.