Ingezonden persbericht


Persbericht d.d. 15 september 2008

Canonkaravaan bij Nieuw Land: de canon van Flevoland

Op 24 september organiseert Nieuw Land in samenwerking met Erfgoed Nederland een Canonkaravaandag over de Flevolandse vertaling van de canon van Nederland. Nieuw Land presenteert tijdens deze dag zijn visie op de Flevolandse canon met een presentatie van onderzoeker Henk Pruntel over de Flevovensters: vijftig onderwerpen uit de canon vertaald naar de Flevolandse geschiedenis. Naast presentaties van onderhoudende sprekers, worden er diverse workshops gegeven, is er een informatiemarkt en kunnen deelnemers hun kennis over de canon testen met de canon quiz. Deze wordt gepresenteerd door Gedeputeerde Cultuur van de provincie Flevoland, Harry Dijksma.

Tijdens de Canonkaravaandag bij Nieuw Land wordt ingegaan op vragen als: wat betekent de canon voor het onderwijs in Flevoland? En welke hulpmiddelen of bronnen zijn straks beschikbaar voor de Flevolandse docenten? Wat is de gedachte achter de canon?

De verschillende workshops bieden deelnemers nuttige handreikingen aan bij het toepassen van de canon. Op het programma staan workshops waarbij thema's als: het gebruik van didactische werkvormen, regionale canons, de canon als instrument voor het VMBO, het gebruiken van canonclips, historische jeugdboeken en het ontwerpen van een canonles, worden behandeld.

De canon van Nederland gaat een belangrijke rol spelen in het onderwijs. Met ingang van het schooljaar 2009/2010 worden alle leerlingen in de midden- en bovenbouw van het basisonderwijs en de onderbouw van het voorgezet onderwijs bekend gemaakt met de vijftig vensters op de Nederlandse geschiedenis. Deze vijftig vensters zijn onderwerpen uit de Nederlandse geschiedenis en cultuur variërend van de hunebedden en Willem van Oranje tot de grondwet en de gasbel. De canon wordt geen schoolvak, maar is bedoeld om als handreiking voor docenten op basisscholen en het voortgezet onderwijs te dienen. De achtergrond van de invoering van de canon is om kinderen en jongeren bekend te maken met basiskennis over de Nederlandse geschiedenis en cultuur.

De Canonkaravaandag Flevoland wordt samen met Erfgoed Nederland georganiseerd. Het symposium begint om 13.00 uur en duurt tot 17.30 uur. De dag wordt afgesloten met een borrel.