Gemeente Barendrecht

Persbericht Gemeente Barendrecht

Woensdag 24 september 2008:
Wethouder Van Deursen opent mini-conferentie `Kom in de klas'

BARENDRECHT (maandag 22 september 2008) ­ Op woensdag 24 september opent wethouder Van Deursen (Onderwijs) de tweede miniconferentie voor het primair en voortgezet onderwijs in Barend- recht. Doel van de conferentie is de aansluiting tussen beide soorten onderwijs te verbeteren. De mid- dag is een gezamenlijk initiatief van een aantal scholen in Barendrecht. De bijeenkomst wordt gehou- den op vestiging Buitenoord van de CSG Calvijn en start om 13.45 uur.

Aan de conferentie nemen alle scholen voor primair onderwijs in Barendrecht, Heerjansdam en Rhoon- Portland deel, evenals alle Barendrechtse scholen voor voortgezet onderwijs. Het thema is dit keer `Kom in de klas'. Na de opening van de conferentie wordt er gediscussieerd aan de hand van stellingen die te maken hebben met het werken in het primair en voortgezet onderwijs. Gebleken is dat er wederzijds veel vooroorde- len leven. In de 3 maanden na de mini-conferentie worden er werkbezoeken afgelegd. Hierbij nemen verte- genwoordigers van beide soorten onderwijs een kijkje in de keuken van de ander. Deze bezoeken moeten leiden tot meer inzicht in en begrip voor elkaars manier van werken. Dit maakt de overstap van leerlingen van het primair naar het voortgezet onderwijs uiteindelijk makkelijker.

Betere aansluiting primair en voortgezet onderwijs Wethouder Coby van Deursen ondersteunt dit initiatief van harte: "De schoolloopbaan van leerlingen verloopt gladder wanneer primair en voortgezet onderwijs goed op elkaar aansluiten. De kloof moet verkleind worden en een `warme' overdracht draagt daaraan bij. Ik neem graag deel aan een middag als deze waarop weder- zijds begrip gekweekt wordt voor de zware, maar mooie taak die onderwijsmedewerkers vervullen."

Noot voor de pers,