Ingezonden persbericht


PERSBERICHT

| |      |              |             |
| |nummer   |08-38         22 september 2008  |
Partijen aan het woord tijdens de eerste zitting van stembureau Waterschap Vallei & Eem. Wie zijn de deelnemende partijen en wat zijn hun voornemens?

Acht partijen doen mee aan de waterschapsverkiezingen voor een nieuw bestuur van Waterschap Vallei & Eem. De partijen komen voor het eerst bij elkaar t ijdens de eerste openbare zitting van het stembureau op woensdag 24 september a.s. Zij geven daar een eerste ' aftrap' met betrekking tot hun plannen en programma's. Tevens worden definitieve kandidatenlijsten vastgesteld en wordt de lijstvolgorde bepaald door middel van loting. Hierbij zijn de lijsttrekkers van de deelnemende partijen aanwezig. De acht partijen die meedoen zijn:


1. Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) ( www.vvd.nl/waterschap2008)
2. Vereniging Kleine Kernen Gelderland (www.vkkgelderland.nl )
3. Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) (www.gewestutrecht.pvda.nl )
4. Algemene Waterschapspartij (www.algemenewaterschapspartij.nl)
5. Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) (www.sgp.nl)
6. Christen Unie (http://www.christenunie.nl/waterschapsverkiezingen)
7. Water Natuurlijk (WN) (www.waternatuurlijk.nl/valleieneem)
8. Christen Democratisch Appèl (CDA) ( http://valleieneem.cda.nl)

Standpunten van de partijen zijn o.a.:

- ' Lage lasten, veilig gevoel' (PVDA)

- 'Veilig wonen, droog werken, zuiver water' (AWP)
- 'Rentmeester over water' (SGP)

- een super robuuste dijk tussen Wageningen en Rhenen
- waterkwaliteit in de stad verbeteren door terugdringen van vermesting door hondenpoep
- ' Recreatie, natuur, schoon water en droge voeten gaan prima samen' (WN)

De zitting van het stembureau vindt plaatst op woensdag 24 september om 10.00 in het Waterschapshuis te Leusden. Meer informatie op www.wve.nl/verkiezingen en www.hetwaterschapishier.nl. De waterschapsverkiezingen vinden plaats van 13 tot en met 25 november 2008.

-----------------------

Waterschap Vallei & Eem

Fokkerstraat 16

Postbus 330

3830 AJ Leusden

Telefoon 033-43 46 000

e-mail: info@wve.nl

internet: www.wve.nl


---- --