Provincie Utrecht

Einde stankoverlast door Pouw in zicht

23-9-2008 -

Op woensdag 24 en donderdag 25 september maakt de firma Theo Pouw het waterbassin schoon dat stankoverlast veroorzaakt. Het grondwaterinstallatiebedrijf in Lage Weide verwijdert de laag slib die vooral bij westenwind in de Utrechtse wijk Zuilen tot klachten leidt. Pouw had van de provincie tot 1 oktober de tijd gekregen om het probleem op te lossen.

Afgelopen zomer hadden bewoners van Zuilen last van stank. Er kwamen hierover veel klachten binnen bij gemeente en provincie. Deze stelden na onderzoek vast dat één bron van stank een vervuild waterbassin bij Theo Pouw is. De provincie, de handhavende instantie voor dit bedrijf, heeft Pouw vervolgens gesommeerd de tank schoon te maken. Met de schoonmaakactie komt naar verwachting een einde aan deze overlast. Zuilen blijft wel kampen met geurhinder veroorzaakt door de firma's De Heus en Agrifirm in Lage Weide. De gemeente ziet erop toe dat deze overlast binnen de toegestane normen blijft.

Meer informatie: Mireille Sennef, telefoon 030 258 2921