Gemeente Smallingerland


* | 2008

* | September

* | Bewonersenqute 2008

Bewonersenqute 2008

Gegevens voor de nieuwe wijkatlas.

Is het prettig wonen in Smallingerland?
Bewoners van Smallingerland kunnen net als in 2006 weer hun mening geven over alles wat er speelt in hun wijk en in de gemeente. Bij 7500 bewoners ligt deze week de bewonersenquête 2008 in de brievenbus. De uitkomsten van deze enquête zijn belangrijk voor het verbeteren van de woon- en leefomgeving in Smallingerland. De gemeente hoopt daarom dan ook dat iedereen die een vragenlijst ontvangt deze invult en terugstuurt.

Allerlei onderwerpen komen aan bod in de enquête. Is het prettig wonen in Smallingerland? Zijn belangrijke voorzieningen dicht in de buurt? Hebben de bewoners in de verschillende wijken veel contact met elkaar en kunnen zij goed met elkaar overweg? Is men zelf ook actief in de woonomgeving? Hoe denken de bewoners over veiligheid en overlast? Vinden ze dat zij goed worden geïnformeerd over gemeentelijke aangelegenheden?

Mening van inwoners belangrijk

De mening van bewoners is hierbij heel belangrijk, zij zijn immers de ervaringsdeskundigen. Omdat zij dagelijks in hun wijk komen, zien zij het best wat de positieve kanten van een wijk zijn en waar de knelpunten zitten. Daarom zijn er willekeurig 7500 bewoners van Smallingerland geselecteerd voor het invullen van de bewonersenquête 2008. De uitkomsten van deze enquête worden gebruikt om de beleidsontwikkeling op af te stemmen. De wijkatlas is een naslagwerk met informatie over het woon- en leefklimaat in wijken, buurten en dorpen
De bewonersenquête 2008 is voor inwoners van Smallingerland dé manier om anoniem aan te geven wat zij van hun wijk vinden. De gemeente Smallingerland hoopt van harte dat de bewoners deze mogelijkheid ook zullen gebruiken.

Presentatie resultaat in de Wijkatlas

Het resultaat van de bewonersenquête wordt in de Wijkatlas vermeld die net als in 2006 uiteindelijk via de gemeentelijke website voor iedereen te bekijken is. De presentatie zal in het voorjaar van 2009 zijn, ook de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek van oktober 2008 kunnen dan nog meegenomen worden.

Klik hier voor de wijkatlas 2006.