Gemeente Brummen


Uitvoering boscompensatie Kollergang

(Oorspronkelijke publicatie datum: 24-09-2008)

Vanwege de uitbreiding van het industriegebied de Kollergang is er toen der tijd een stukje bos gekapt. In dit soort gevallen moet de gemeente er altijd voor zorgen dat er een zogenaamde boscompensatie plaatsvindt. Deze compensatie wordt nu uitgevoerd op een weiland aan de Plagweg ter hoogte van het Sterrenbos. Dit stuk land leent zich namelijk uitstekend voor natuurbouw.

Wat is natuurbouw?
Natuurbouw wil zeggen dat door middel van ingrepen op een gebied, de natuur zelf zorgt voor de verdere ontwikkeling van flora en fauna. Door de voedselrijke bovengrond af te graven ontstaan kleine verschillen in hoogtes en afwisseling tussen droge en natte stukken.

Op deze manier wordt er een uitgangssituatie gecreëerd voor het ontstaan van een prachtig stukje natuur aan de Plagweg. Tussen nu en drie jaar zullen de eerste jonge bomen al zichtbaar zijn. Maar niet alles wordt bebost. Bepaalde gedeelten van het gebied blijven open voor de groei van kruidachtige planten. Deze gedeelten worden gemaaid. Naar verwachting zullen de werkzaamheden op het nieuwe stukje natuurgebied aan de Plagweg over enkele weken zijn afgerond.