Ministerie van Economische Zaken


Heemskerk: oneerlijke handelspraktijken strenger aangepakt


24-09-2008 | nieuwsbericht | onderwerp: Consumentenbeleid


Oneerlijke handelspraktijken worden vanaf het najaar van 2008 strenger
aangepakt. Dinsdag 24 september 2008 werd een wetsvoorstel van
staatssecretaris Heemskerk en Minister Hirsch Ballin dat dit regelt
door de Eerste Kamer aanvaard.


Door de nieuwe wet worden consumenten volgens Heemskerk beter
beschermd tegen verboden handelspraktijken zoals het hanteren van een
keurmerk waar men niet aan voldoet of agressieve verkoop aan de deur
of via de telefoon.


Telemarketing


Met name handelspraktijken gericht op kwetsbare groepen zoals ouderen
en kinderen kunnen met de nieuwe wet doeltreffender aan de kaak worden
gesteld. Daarbij moet volgens Heemskerk bijvoorbeeld worden gedacht
aan telemarketing gericht op ouderen of reclame voor sms-diensten
gericht op jonge kinderen. Het wetsvoorstel vloeit voort uit een
Europese richtlijn waardoor de bescherming van consumenten in alle
EU-lidstaten tegen dit soort praktijken ook beter is geregeld.


De Consumentenautoriteit (CA) en de Autoriteit Financiële Markten
(AFM) gaan de nieuwe wetgeving handhaven. Zij gaan het bedrijfsleven
samen met ondernemersorganisaties actief voorlichten over de nieuwe
wetgeving en wat dit voor hen betekent. Uitgangspunt is dat
marktpartijen zoveel mogelijk zelf proberen dit soort praktijken te
voorkomen, bijvoorbeeld door de instelling van geschillencommissies.
Slagen marktpartijen daar niet in en duren oneerlijke praktijken voort
dan kunnen de CA en AFM bijvoorbeeld boetes tot maximaal 450.000 euro
per overtreding opleggen.


Meer infomatie:


Journalisten kunnen bij vragen contact opnemen met Edwin van
Scherrenburg, persvoorlichter Economische Zaken, telefoon:
070-3796464, email: e.v.vanscherrenburg@minez.nl