Gemeente Dalfsen

Ontwerp-bestemmingsplan Nieuwleusen 2007 ter visie gelegd

24-09-2008

Nieuwleusen - Vanaf woensdag 24 september ligt het ontwerp voor een nieuw bestemmingsplan voor het dorp Nieuwleusen en de daarbij behorende bedrijfsterreinen ter inzage.
De gemeente Dalfsen is twee jaar geleden gestart met het actualiseren en digitaliseren van al haar bestemmingsplannen. Volgens de nieuwe Wet ruimtelijke ordening moeten alle gemeenten binnen afzienbare tijd over actuele en digitale bestemmingsplannen beschikken.

Eind 2007 heeft de gemeente Dalfsen het voorontwerp van een nieuw bestemmingsplan voor Nieuwleusen voor inspraak ter inzage gelegd. Een klein aantal inspraakreacties is in 2007 ingediend. Voor een deel kon tegemoet worden gekomen aan specifieke wensen. De wijzigingen zijn in het ontwerp-bestemmingsplan verwerkt.

Ook het middengebied van Nieuwleusen maakt deel uit van dit plan. Het middengebied krijgt net als nu de bestemming "sportvoorziening". Een deel van het middengebied zal tevens als evenemententerrein gebruikt mogen worden. Dat deze ruimtelijke vertaling is gemaakt wil nog niet zeggen dat de plannen ook daadwerkelijk gerealiseerd zullen worden. Naast het feit dat de plannen moeten passen in het bestemmingsplan moeten de plannen ook financieel haalbaar zijn. In de komende maanden moet hierover in overleg met de verenigingen meer duidelijkheid komen.

Om de bestemmingsplanprocedure niet verder te vertragen is er voor gekozen de plannen voor het middengebied op te nemen in het ontwerp-bestemmingsplan. Indien de komende maanden blijkt dat de plannen financieel niet haalbaar zijn, dan zal later bij de vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad hiermee rekening gehouden worden. Eventuele aanpassingen van het plan voor het middengebied zullen dan verwerkt worden in het definitieve bestemmingsplan. Uiteraard zullen de aanpassingen gepubliceerd worden. Het ontwerp-bestemmingsplan Nieuwleusen ligt tot 5 november ter inzage in het gemeentehuis in Dalfsen en het servicepunt in Nieuwleusen. Bovendien is het ontwerp hier te raadplegen .