Gemeente Goes

Goes vraagt om oordeel inwoners

Eén van de manieren om er achter te komen wat het oordeel van inwoners over de gemeente Goes is, is via het stellen van vragen in een vragenlijst.

In Goes krijgen deze week 1.200 willekeurig gekozen inwoners een brief met een vragenlijst over de gemeente. Daarnaast krijgen bezoekers aan het Stadskantoor een vragenlijst over de dienstverlening in de publiekshal.

Hoe denkt u over uw woonomgeving? Wat is uw oordeel over ons gemeentebestuur? Wat vindt u van de gemeentelijke regels? Wat vindt u van de dienstverlening aan onze balie? Dit zijn voorbeelden van vragen die worden gesteld in het onderzoek.

Ontvangers van de vragenlijst of bezoekers die bijvoorbeeld een nieuw paspoort gaan halen, wordt gevraagd even de tijd te nemen om één vragenlijst in te vullen. In de vragenlijsten kan de waardering gegeven worden over een aantal aspecten van de gemeente. Als een groot aantal inwoners dit doet, kunnen wij op hoofdlijnen de 'staat' van onze gemeente aangeven: hoe staat onze gemeente er op dit moment volgens de inwoners voor? Hopelijk geven inwoners een zo eerlijk mogelijk oordeel over de gemeente en over het gemeentebestuur, zodat deze staat van de gemeente ook daadwerkelijk weergeeft wat de inwoners denken.

De vragenlijsten van Waarstaatjegemeente.nl worden ook in een aantal andere gemeenten aan burgers voorgelegd, zodat we onze prestaties als gemeente kunnen vergelijken met deze andere gemeenten.