Ingezonden persbericht


Persbericht:

SCENECS 2008 steunt stichting Nature For Kids

SCENECS organisatie staat midden in de samenleving en voelt zich nauw betrokken bij maatschappelijk relevante onderwerpen. In de vorige editie stond daarom het Wereld Natuur Fonds centraal, het thema sloot mooi aan bij "Amersfoort, Groenste stad van Europa".

Voor de derde editie gaan ze een samenwerking aan met Nature For Kids. Deze organisatie maakt gebruik van korte speelfilms om kinderen te laten zien dat ze hun eigen omgeving -en dus hun toekomst kunnen beïnvloeden. Kinderen spelen de hoofdrol in de films: zij zijn de helden die het voor elkaar krijgen iets in hun eigen omgeving te veranderen.

Nature for Kids maakt in eigen beheer films met lokale mensen over lokale milieuproblemen, in de lokale taal, met lokale acteurs en medewerkers. De films worden echter zo gemaakt dat ze gemakkelijk in andere taalgebieden gebruikt kunnen worden. Dit kan door het inspreken van een commentaarstem in een andere taal. De onderwerpen van de films zijn immers ook relevant in andere gebieden.

Nature for Kids zet zich in voor armoedebestrijding, door voorlichting te geven aan kinderen in ontwikkelingslanden over het belang van natuur en natuurbeheer Veel mensen in ontwikkelingslanden zijn voor hun levensonderhoud volledig afhankelijk van de natuur. Het natuurlijke evenwicht wordt echter ernstig verstoord door grootschalige ontbossing, stroperij en vervuiling. Hierdoor neemt de armoede toe, waardoor steeds meer mensen zich gedwongen zien om te gaan kappen of stropen om in hun levensonderhoud te voorzien. Een vicieuze cirkel die de toekomst van mens en natuur in Afrika ernstig bedreigd. www.natureforkids.nl

Einde persbericht


---

Noot voor redactie,

Ingezonden persbericht