Gemeente Rotterdam

24 september 2008

Burgemeester Opstelten bezoekt deelgemeente Noord

Op woensdagmiddag 24 september 2008 brengt burgemeester Opstelten een werkbezoek aan de deelgemeente Noord. Het eerste gedeelte van het werkbezoek richt zich op de verwijdering van de niet-ontplofte vliegtuigbom uit WO II op zondag 12 oktober a.s. De burgemeester laat zich ter plekke informeren over de werkzaamheden. Voor het 2e gedeelte van het bezoek verplaatst het gezelschap zich naar het Baljuwplein. Op dit plein zijn voorzieningen voor jongeren aangebracht die hebben geleid tot vermindering van jeugdoverlast. De burgemeester laat zich ter plekke informeren over de laatste stand van zaken.

U bent van harte welkom bij dit werkbezoek. Het werkbezoek begint in restaurant De Twaalf Heeren aan de Molenwaterweg 5a. Aanvang: 13.30 uur. Einde werkbezoek 14.30 uur

noot voor de redactie/