Provincie Friesland

Persbericht Postbus 239, 9700 AE Groningen

Groningen, 24 september 2008

SNN heeft begrip voor uittreding PvdA

Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) heeft kennisgenomen van het feit dat de PvdA-statenfractie Fryslân uit het Algemeen Bestuur stapt van het SNN. Het SNN ziet deze stap als een logisch gevolg van de discussie over de rol van de staten in het AB-SNN. Ook het eerder genomen besluit van de PvdA-fractie om nog geen opvolger te benoemen voor PvdA AB-lid Femke Hylkema past binnen dit besluit.

Het SNN waardeert de uitspraak van de PvdA-statenfractie Fryslân dat het niet gaat om het instituut SNN maar om het vraagstuk van de democratische legitimatie. De PvdA is van mening dat besturen en controleren niet door dezelfde bestuurslaag uitgevoerd kunnen worden.

Het SNN zal dit nieuwe feit betrekken bij de lopende discussie die momenteel gevoerd wordt over de rol van Statenleden in het Algemeen Bestuur van het SNN.

Noot voor de pers,