Ingezonden persbericht


Persbericht
Woerden, 24 september 2008
De Sluis Groep start taaltraining

In de tweede helft van 2008 start De Sluis Groep met het geven van taaltraining aan anderstalige medewerkers. Het niet of onvoldoende spreken van de Nederlandse taal belemmert in belangrijke mate de uitstroom van medewerkers naar buiten.

Uitgangspunt bij het geven van de taaltraining is dat deze is gericht op het gebruik van de Nederlandse taal in de werksituatie. In groepjes van 6 deelnemers wordt gedurende 3 maanden de training gegeven. Er wordt gebruik gemaakt van informatie die men in de werksituatie tegenkomt. De deelnemers zijn zowel medewerkers die in dienst zijn van De Sluis Groep als personen de via de gemeente in een re-integratietraject zijn opgenomen.

Het beleid van De Sluis Groep is erop gericht dat steeds meer medewerkers een werkplek vinden buiten de muren van De Sluis Groep. Door het opstarten van de taaltraining kan dit voor meer medewerkers mogelijk gemaakt worden.

Noot voor de redactie (