EVO, Ondernemersorganisatie voor logistiek en transport
http://www.evo.nl

Persbericht

24 september 2008

EVO: SIERTEELTSECTOR LAAT MILJOENEN EURO S LIGGEN

Onderzoek toont voordelen aan van samenwerking binnen logistiek centrum

EVO heeft in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat onderzoek gedaan naar besparingsmogelijkheden in de sierteeltsector. Het project Besparen in Ketens (BiK) toont aan dat een efficiëntere logistieke organisatie miljoenen euro s kan opleveren. Innovatie is hard nodig, omdat de rol van de Nederlandse veiling onder druk staat en steeds vaker volumes direct van de kweker aan de handel worden geleverd. Volgens EVO doet de sector er verstandig aan in te zetten op samenwerking binnen een logistiek centrum , en kan de sierteelt bovendien door transporten te combineren veel geld besparen.

De grootste besparing is te realiseren door een vergaande vorm van samenwerking binnen een logistiek centrum . Hier wordt feitelijk de fysieke afhandeling van de goederenstroom gerealiseerd voor zowel veilingstromen als directe stromen. De veiling krijgt in dit concept een virtueel karakter en staat los van de fysieke afhandeling van goederenstromen.

Een uitgewerkte businesscase heeft aangetoond dat er een besparing mogelijk is van 140 miljoen euro per jaar op activiteiten die momenteel nog worden uitgevoerd op een oppervlakte van 120.000 m². Dit oppervlakte kan worden teruggebracht tot 43.000 m² door een geautomatiseerd hoogbouwmagazijn in te zetten. Dit leidt bovendien nog eens tot 65% reductie van CO2.

EVO adviseert ondernemers in de sierteeltsector bovendien vaker gebruik te maken van cross-docking. Dit concept betekent dat ondernemers goederen zo kort mogelijk in voorraad houden. Voor bloemenhandelaren richting Engeland, Duitsland en Frankrijk kunnen de besparingen oplopen tot circa 35% van de transportkosten, met name door in te zetten op een hogere beladingsgraad. Ook de inzet van LZV s (Langere en Zwaardere Voertuigen) kan tot 22% besparing op de transportkosten leiden, vooral in het transport tussen de verschillende veilingen en het transport richting cross-dock centra nabij de grens.

Het onderzoek is uitgevoerd in nauwe samenwerking met adviesbureau Kenlog. Dit najaar bespreekt EVO de resultaten van het project met de sierteeltsector. Op basis van deze gesprekken gaat EVO samen met de sector aan de slag met het uitvoeren van de adviezen.