Ingezonden persberichtPERSBERICHT 24-09-2008
Pardon ook voor 'Grensgevallen'
Landelijke buscampagne van 22 tot en met 25 september 2008

Maandag 22 september is het startschot gegeven in Amsterdam. Onze petitie (zie hieronder)
is daar ondertekend door wethouder Gehrels (PvdA), Vos (GL) , raadsleden van D'66, PvdA,
GL, SP en vele anderen. Samen met Ed van Thijn, The Lau en Lydia Rood maakten zij aan
het ontbijt kennis met Grensgevallen. Een levend pingpong illustreerde de situatie van de
grensgevallen.

In Haarlem hebben we een speciaal voor ons geschreven smartlap gezongen.Ook daar was veel
lokale steun van PvdA, Groen Links en SP.

In Utrecht werden we onthaald met theater en een maaltijd. Hier wil de politiek zich hard
gaan maken voor de dertig grensgevallen die in Utrecht woonachtig zijn. Raadsleden (CDA,
PvdA, GL en SP) en een wethouder van Groen Links tekenden de petitie.

In Wageningen kwam burgemeester Van Rumpert (PvdA) ons een hart onder riem steken.
Raadsleden van Christenunie, D'66, SP en GL tekenden de petitie. Grensgevallen uit
Wageningen vertelden hun verhaal.

Een stukje Nijmegen werd afgezet als vrijstaat voor de Grensgevallen. Hier tekende
wethouder Scholten (GL) evenals raadsleden de petitie.

De dinsdag werd afgesloten in Maastricht. Speciaal voor de campagne was een dvd gemaakt
met verhalen van Limburgse Grensgevallen. Van Boven (hoogleraar internationaal recht),
wethouder Costongs (PvdA) en Gommans (CDA-statenlid) spraken hun steun uit voor de
Grensgevallen.

Woensdag 24 september: Eindhoven en Tilburg. Eindhoven (11.00-14.00 uur) lunch met
sprekers en muziek in de Catharinakerk, Stratumseind 2 in Eindhoven. In Tilburg(15.00-18.00 uur) op het Pieter Vreedeplein waar we dmv theater en/of muziek
aandacht vragen voor de situatie van de Grensgevallen. Middels een quiz proberen we
erachter te komen wat het publiek van het onderwerp weet. Ook de wethouder Gon Mevis zal
hierbij aanwezig zijn.

Donderdag 25 september Rotterdam en Den Haag Donderdag zijn we in Rotterdam (10.30 uur),
waar met vertegenwoordigers van PvdA, CDA, GL en SP gesproken wordt over de grootstedelijke gevolgen van de Grensgevallen. Locatie: Coolsingel 57-63. We sluiten af in Den Haag (14.00-16.00 uur), waar we in een debat met Tweede Kamerleden
zullen uitleggen waarom de Grensgevallen in Nederland thuishoren.

De petitie, zoals we die de 25e aan de Tweede Kamerleden aanbieden:

"Ook pardon voor Grensgevallen.
Het generaal pardon betekende voor veel mensen het einde van een lange tijd vol
onzekerheid. Eindelijk mochten zij aan hun toekomst gaan werken. Helaas vielen er ook mensen buiten het pardon, zoals diegenen die korte tijd buiten
Nederland zijn geweest. Een deel van deze 'grensgevallen' was alleen in het buitenland
voor een kort bezoek. Een ander deel vertrok uit Nederland omdat hun asielprocedure
afgelopen was, en zij de opdracht kregen Nederland te verlaten. Mensen die alleen voor kort bezoek in het buitenland waren, hadden niet de intentie om
zich daar te vestigen en reisden dan ook al snel weer terug naar Nederland. Ondanks de
verzekering van staatssecretaris Albayrak dat gekeken wordt naar de intentie van de reis,
vallen zij nu buiten het pardon. Anderen gaven gehoor aan de opdracht Nederland te
verlaten na afwijzing van hun asielverzoek. Sommigen hebben asiel gevraagd in een ander
land, vaak direct over de grens in Belgie of Duitsland bijvoorbeeld. Het land waar zij
naar toe gingen, heeft hen weer teruggestuurd naar Nederland omdat ze hier als eerste
asiel hebben aangevraagd. Nederland heeft hen weer geaccepteerd. Toch vallen zij buiten
het pardon.
Wij vinden dit onaanvaardbaar!"

Kijk voor meer informatie en verhalen van vluchtelingen ook op www.grensgevallen.com

Met vriendelijke groet,

Petra Schultz (06-22605845) en Alice Beldman (06-40308918) van het ASKV.

en alle ondertekenaars van de grensgevallen-campagne: Defence for Children International, Stem in de Stad, Solidariteitsorganisatie voor
migranten en vluchtelingen zonder verblijfsvergunning (STIL), Vluchtelingen in de Knel,
VluchtelingenCordonFriesland Stichting PRIME, Rotterdams Ongedocumenteerden Steunpunt
(ROS), Vluchtelingen Organisaties Nederland (VON), Netwerk voor humaan omgaan met
vluchtelingen, Stichting Noodopvang Arnhem Renkum Stichting Vluchtelingen Platform
Arnhem, Stichting Noodopvang Doetinchem Platform Vluchtelingen Doetinchem, Stichting
Noodopvang Asielzoekers Ermelo Stichting Noodopvang Dakloze Asielzoekers Heerde,
Stichting Gast Nijmegen Samenwerkingsproject Uitgeprocedeerden Nijmegen, Stichting
Noodopvang Vluchtelingen Nijmegen, Stichting Noodopvang Asielzoekers Nunspeet, Platfom
Pardon Nu Rheden/Rozendaal, Stichting Noodopvang Rheden, Stichting Ons Pardon, Stichting
noodopvang dakloze vluchtelingen Utrecht, Stichting Vluchteling Onder Dak Wageningen,
Platform Kerk en Vluchteling Wychen e.o. Stichting Toekomst voor Vluchtelingen in Nood
Zevenaar, Interkerkelijke Werkgroep Noodopvang Asielzoekers Zutphen, Van Harte Pardon
Wageningen, Stichting Kerk en Vluchteling Apeldoorn, Stichting Noodopvang Epe,
Vluchtelingen Ondersteuning Tilburg (Vlot), Werkgroep Vluchtalarm Maastricht, Raad van
Kerken in Nederland, Vereniging VluchtelingenWerk Nederland. De Diaconie van de
Protestantse Gemeente te s'Gravenhage en Stek, stichting voor stad en kerk (Den Haag).

--


---

Informatie over het ASKV/Steunpunt Vluchtelingen vindt u op www.askv.nl Wij zijn bereikbaar op: Frederik Hendrikstraat 111c 1052 HN Amsterdam tel 020-6272408 of 020-4205670 fax 020-4203208
postbank 7913334 tnv Stichting ASKV