Ingezonden persbericht


| |
|Datum 24 september 2008                        |
|                                   |
|Maatregelen om overlast terug te dringen op Jansveld werken      |

|Meer en langer toezicht van portiers als de Sleep Inn open gaat of  |
|sluit, geen tijd meer tussen sluiting van het Smulhuis en opening   |
|Sleep Inn, cameratoezicht en regelmatig verwijderen van graffiti. Dit |
|zijn een paar van de maatregelen die gemeente, bewoners, Sleep Inn,  |
|politie en welzijnsorganisatie Cumulus hebben afgesproken om mogelijke|
|overlast van bezoekers van het Smulhuis en de Sleep Inn in de omgeving|
|te voorkomen. Om de afspraken vast te leggen ondertekenden ze     |
|gisteravond het beheerplan Sleep Inn.                 |
|                                   |
|Wijkwethouder Cees van Eijk was bij de ondertekening van het plan. "Ik|
|ben blij dat we, mede dankzij de inzet van alle partijen, een aanpak |
|tegen de overlast hebben ontwikkeld. De meeste maatregelen uit het  |
|beheerplan zijn al in praktijk gebracht en het blijkt dat het werkt. |
|Ook op andere plekken in de stad zijn beheergroepen, waarin diverse  |
|mensen samenwerken. De ervaring leert ons dat mensen elkaar op deze  |
|manier eerder vinden als er iets is, waardoor overlast sneller    |
|aangepakt kan worden."                        |
|                                   |
|Andere maatregelen uit het beheerplan zijn:              |
|. De Sleep Inn is telefonisch iedere avond bereikbaar voor het melden |
|van overlast of incidenten.                      |
|. Aansluiten van openingstijden tussen Sleep Inn en Straatnieuws,   |
|zodat mensen die uit de                        |
|nachtopvang komen niet meer hoeven wachten tot het Straatnieuws open |
|gaat.                                 |
|. Direct en snel contact tussen politie, toezichthouders/medewerkers |
|van de Sleep Inn bij                         |
|beginnende overlast. De politie behandelt deze meldingen met voorrang.|
|                                   |
|. Handhaven (bekeuren) bij overlast door de politie.         |
|. Veldwerkers van de zorginstellingen leggen contact met de      |
|overlastgevers, met de bedoeling                   |
|de zorg aan hen te verbeteren.                    |
|. Contact met zorginstellingen elders wanneer de overlast veroorzaakt |
|wordt door daklozen van                        |
|buiten de stad.                            |
|. Opleggen gebiedsverbod voor notoire overlastgevers.         |
|Noot voor de media                          |
|Voor meer informatie kunt u contact opnemen met gemeente Utrecht,   |
|Bestuurscommunicatie, Anita van Wijnbergen, 030 - 286 10 44.     |

---- --