Time : 12:00:00
Date : 24 September 2008
Sender Name: essenscia

essenscia promoot België als investeringsland voor biofarmacie

Rixensart, 24 september 2008 - essenscia, de federatie van de chemische industrie en van life sciences, en minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen Vincent Van Quickenborne lanceren vandaag de campagne "Belgium, the place to be for biopharmaceutical R&D and manufacturing" in het R&D-center van GSK Biologicals in Rixensart. essenscia en de Belgische (bio)farmabedrijven willen de komende jaren de troeven van ons land op het vlak van onderzoek en productie in de biofarmacie in de verf zetten met een internationale campagne bij potentiële buitenlandse investeerders en toponderzoekers.

België is de bakermat van verschillende wereldcentra voor onderzoek en ontwikkeling in de biofarmaceutische industrie. Geneesmiddelen en vaccins voor de belangrijkste mondiale pandemieën (HIV/Aids, tuberculose, malaria, ...) werden in Belgische laboratoria ontwikkeld. Klinkende namen zoals GSK Biologicals, Janssen Pharmaceutica, Pfizer en UCB investeerden de voorbije jaren tientallen miljarden euro. Daarnaast heeft België een netwerk van meer dan 200 kleine en middelgrote life sciences bedrijven die gespecialiseerd zijn in biofarmaceutisch fundamenteel en klinisch onderzoek. In België is het grootst aantal geneesmiddelen per capita in ontwikkeling. In absolute termen is België het belangrijkste exportland van geneesmiddelen ter wereld en de zevende belangrijkste investeerder in O&O wereldwijd.

De OESO riep in haar studie "Innovation in Pharmaceutical Biotechnology" (2006) België uit tot best presterend land op basis van vier indicatoren voor innovatie en industriële ontwikkeling. In de vergelijking doen we het beter dan Finland, Frankrijk, Duitsland, Japan, Nederland, Noorwegen en Spanje.

"Dankzij enkele pioniers, een wereldvermaarde onderzoekstraditie en een aantal positieve overheidsmaatregelen bekleedt België vandaag binnen de Europese Unie een sterke positie als investeringsland voor biofarmacie", zegt Yves Verschueren, gedelegeerd bestuurder van essenscia. "Bedrijven betalen vandaag 65% minder bedrijfsvoorheffing voor de tewerkstelling van onderzoekers en ons land heeft van alle Europese landen de laagste belasting op inkomsten uit patenten. Deze maatregelen zijn cruciaal voor onze sector die vorig jaar een recordbedrag van 2,32 miljard euro investeerde in onderzoek. We zijn daarmee goed voor de helft van alle private O&O-uitgaven."

Biofarmabedrijven zijn meer dan ooit op zoek naar internationale samenwerking en talent om onderzoek en productie in ons land te versterken. "Vandaar dat we onze troeven moeten exporteren. Als buitenlandse ondernemingen in biofarmacie willen investeren in Europa, moeten wij hen overtuigen dit in België te doen", aldus Verschueren.

Samen met FlandersBio, BioWin, Bio&Pharma in Brussels, bio.be en pharma.be werkte essenscia een promotiecampagne uit. 10.000 brochures, een website (www.investinbiopharma.be) en de deelname aan diverse missies in targetlanden moeten België op de kaart zetten als investeringsland in biofarma. essenscia kan hiervoor rekenen op de medewerking van de Federale Overheidsdiensten Buitenlandse Zaken, Economie en Financiën en de drie regionale export- en investeringsagentschappen Flanders Investment & Trade (FIT), Agence Wallonne à l'Exportation et aux Investissements (AWEX) en Agence Bruxelloise pour l'Entreprise (ABE).

Minister van Ondernemen en Vereenvoudigen Vincent Van Quickenborne steunt de campagne voluit en voegt meteen de daad bij het woord. De minister trekt met essenscia, GSK Biologicals en Janssen Pharmaceutica van 25 tot 28 september naar de "Annual Meeting of the New Champions" van het World Economic Forum in Tianjin (China). Van Quickenborne zal er een diner voor potentiële investeerders hosten en tijdens diverse bilaterale contacten België als biofarmaland promoten.

Op voorstel van Van Quickenborne besliste de ministerraad onlangs om het Londenprotocol te ratificeren. "Het protocol voorziet in een belangrijke vereenvoudiging in de talenregeling bij het bekomen van een octrooibescherming in verschillende landen. Voor één patent betekent dit al gauw een gemiddelde besparing van 3.000 euro per jaar. De honderdduizenden euro's die op deze manier worden bespaard, kunnen nu geïnvesteerd worden in onderzoek en ontwikkeling", aldus de minister.

Later op het jaar staan nog belangrijke missies in Azië op het programma: het Staatsbezoek met Koning Albert II aan India en de prinselijke handelsmissie naar Indonesië en Singapore in november. Telkens zullen essenscia en enkele Belgische farmabedrijven er een seminarie over biofarmacie organiseren.

Met deze campagne drukt essenscia haar waardering uit voor de inspanningen van de federale regering die zich vooral in de fiscaliteit situeren. Toch is België nog niet het land van melk en honing. "De lokale marktomstandigheden voor innovatieve laboratoria en geneesmiddelen kunnen beter. essenscia en pharma.be blijven ijveren voor correctere marktconforme prijzen en een snellere goedkeuring van geneesmiddelen. We rekenen erop dat de regering op dit vlak nog een tandje bijsteekt. Dit is de beste incentive om hoofdkwartieren te overtuigen om in België te investeren", besluit Verschueren.

www.investinbiopharma.be

Meer info:
Frank Beckx, woordvoerder essenscia, tel. 02 238 97 08, gsm 0476 80 94 74, fbeckx@essenscia.be

Al onze persberichten zijn beschikbaar op www.essenscia.be. Om onze persberichten automatisch te ontvangen kunt u zich inschrijven op onze site (onder actualiteit en pers)

URL: http://www.essenscia.be http://www.investinbiopharma.be

Link to Press Release - FR Link to Press Release - NL