Nederlandse Moslim Omroep

Persbericht

24 september 2008


----------

ABDERRAHMAN FARSI DE NIEUWE MAN BIJ DE NMO

Per 1 september jl. heeft de Nederlandse Moslim Omroep een nieuwe man aan het roer:

Abderrahman Farsi (47) die de nieuwe functie van programmaleider zal gaan vervullen.

Na een roerig jaar heeft de Nederlandse Moslim Omroep (NMO) weer een nieuwe man aan het roer: Abderrahman Farsi. Het bestuur is van mening dat met deze benoeming een integere man is binnengehaald die volledig beantwoord aan doelstellingen van de NMO. Het bestuur heeft er alle vertrouwen in dat hij de daadkracht heeft om de koers van NMO voort te zetten en af te stemmen op de behoeftes van een dynamische samenleving met de islam als nieuwkomer.

De heer Farsi was al enkele jaren bestuurslid van de NMO: Ik voelde al van jongs af aan een grote affiniteit met de media en zie het als mijn persoonlijke missie om er met de omroep voor te zorgen dat de islam een geaccepteerde plek krijgt binnen de Nederlandse samenleving. Ik ben zelf moslim en ben ervan overtuigd dat de islam een religie is waarvan iedereen gecharmeerd kan raken. Alleen is het soms handiger als men eerst kennis maakt met de islam, voordat de moslims in beeld komen.

De kersverse programmaleider zal er vooral op gaan letten dat de NMO-programma s direct of indirect gerelateerd moeten zijn aan de Nederlandse samenleving. In die zin zal de NMO dan ook eerder de voorkeur geven aan een alleenstaande moslimmoeder in Amsterdam-West, dan aan een onderwerp over microkrediet in Bangladesh. Bang voor navelstaarderij is Farsi niet. Wij zijn een journalistiek bedrijf met een achterban die zich kenmerkt door etnische en religieuze diversiteit. Alleen dat al zorgt ervoor dat we alert blijven op allerlei ontwikkelingen die onze gemeenschap aangaan, ook die in het buitenland.

De nieuwe programmaleider werd in 1961 in Marokko geboren. Hij studeerde Algemene Taalwetenschap­pen in Oujda en behaalde in 1988 zijn Doctoraal-Licentiaat. Hij was lange tijd actief in de politiek en besloot als Groenlinks raadslid in de gemeente Utrecht vroegtijdig te stoppen. Hij heeft verschillende functies bekleed in het welzijnswerk maar wilde op een bepaald moment naar een hardere sector gaan. De match tussen een man die een hardere sector nodig heeft en een bedrijf dat een daadkrachtige leider nodig heeft, was snel gevonden in de vorm van de NMO.


--- EINDE PERSBERICHT ---

Over de NMO
De NMO ziet het als haar taak om over de grenzen van verschillende stromingen en etniciteiten heen, de eenheid en verscheidenheid binnen de islam in Nederland zichtbaar te maken. Daarnaast beschouwt de NMO het als haar opdracht om het bestaande vijandsbeeld van de islam te bestrijden, zonder daarbij in te boeten aan zelfkritiek. Met deze missie voor ogen wil de NMO een bijdrage leveren aan een verbetering van de relatie van moslims met anderen in de Nederlandse samenleving.

Televisie Iedere zondag op Nederland 2 van 14.30 15.00 uur. Radio - De Zevende Hemel: iedere zaterdag op Radio 5 van 17.00 18.00 uur
- Oba Live, iedere dinsdag op radio 5 van 19.00 21.00 uur.