Nederlandse Moslim Omroep

Persbericht

24 september 2008


----------

NMO legt het NOVA nog eens uit

Op de website van Nova (bericht van vrijdag 19 september 2008) wordt andermaal de aandacht gevestigd op de opschorting van de samenwerking met de Raad voor de Journalistiek. Nova heeft de samenwerking opgeschort vanwege een tweetal uitspraken van de Raad waarbij Nova journalistiek onaanvaardbaar handelen is verweten. Hieronder valt ook de uitspraak van de Raad op de klacht van de NMO (RvdJ 2008/23), die door Nova wordt gekenschetst als het kan nog gekker (bericht op Nova-website d.d. 21 augustus 2008). Met een verklaring op haar eigen website reageert de NMO op Nova s interpretatie van de uitspraak van de Raad.

Het bericht van Nova staat op: http://www.novatv.nl/index.cfm?ln=nl&fuseaction=artikelen.details&achtergrond_id=10744

De verklaring van de NMO staat op:

http://www.nmo.nl/67-DE_NMO_LEGT_HET_NOVA_NOG_N_KEER_UIT.html?aflevering=3471


--------- Einde persbericht ------------