"Soap" dreigt over stembiljetten waterschapsverkiezing


Algemene Waterschapspartij diep bezorgd over verkiezingen

AMSTERDAM, 20080924 -- Het bestuur van de Algemene Waterschapspartij heeft met ontzetting de dagvaarding gelezen van de stichting Wij Vertrouwen Stemcomputers Niet waarin zij een waterschap voor de rechter daagt om zorgvuldig met het stemgeheim om te gaan.

De waterschapsverkiezingen hebben een nieuwe opzet gekregen om meer kiezers te trekken en het democratisch proces te verbeteren. De klungelige manier waarop de verkiezingen nu geregeld lijken, trekt misschien wel aandacht, maar geeft heel weinig vertrouwen. De Algemene Waterschapspartij vindt hier opnieuw bewijs dat het bestuur van de waterschappen niet-politiek moet zijn en hoognodig verder moet professionaliseren. De waterschappen staan komende jaren voor grote opgaven en alleen deskundig toezicht kan behoeden voor meer blunders.

Juist de intrede van politieke partijen ondergraaft nu de waterschapsverkiezingen. Vrijwel alle lijsten waar op gestemd kan worden zijn politieke partijen of worden vanuit één belang door politieke partijen ondersteund. Alleen de Algemene Waterschapspartij heeft geen politieke kleur. Dat is een bewuste keuze. De Algemene Waterschapspartij vindt het belangrijk onafhankelijk te zijn en deskundige bestuurders te leveren met kennis van zaken. Een waterschap heeft dit soort bestuurders hard nodig. Dat blijkt ook nu weer.

De waterschappen voldoen aan alle wettelijke eisen omtrent geheimhouding. De kieswet geldt voor iedereen. De waterschappen zitten in een spagaat. Enerzijds willen zij uiteraard zorgvuldig met regelgeving omgaan. Maar anderzijds is men erg gefocust, en misschien wel te erg, op de opkomst. Het plan om het de burger gemakkelijk te maken door internetstemmen mogelijk te maken is door de Tweede Kamer reeds onderuit gehaald.
Het plan is nu om per post te gaan stemmen. Maar ook het speciale stembiljet, waar al veel energie en geld in is gaan zitten, dreigt te sneuvelen door de actie van de stichting Wij Vertrouwen Stemcomputers Niet.

Op dit stembiljet staat namelijk een barcode waarmee het biljet tot de kiezer te herleiden is. Het waterschap heeft hier waarschijnlijk voor gekozen om het de burgers en zichzelf makkelijk te maken.
Een goede manier is namelijk bewerkelijker: geheime stemming per post is mogelijk door gebruik te maken van 2 biljetten. Eén geheim biljet waar de stem op staat. En een ander waarop de zichzelf bekend maakt en verklaart daadwerkelijk de stemgerechtigde kiezer te zijn.
Het alternatief is het inrichten van een stembureau waar de kiezer naar toe moet komen. Dit is al helemaal niet goed voor de opkomst.

Het stoort de Algemene Waterschapspartij dat de waterschappen plannen gemaakt hebben die onder de maat zijn. Meer inhoudelijke deskundigheid en vroegtijdige afstemming had deze "soap" kunnen voorkomen.
De Algemene Waterschapspartij volgt deze kwestie nauwlettend. Voor de Algemene Waterschapspartij staat zuiverheid voorop.

Om de opkomst te bevorderen moeten waterschappen en partijen aan het publiek duidelijk maken dat het waterbeheer in een land als Nederland, dat tenslotte voor een groot deel onder de zeespiegel ligt, een zaak van gewicht is. Het water staat echter nog niet zo hoog dat het kiesgeheim hiervoor moet wijken.

Ingezonden persbericht