Stichting Mensenkinderen bezorgd over situatie Moldavië


Armoedebestrijding Oost-Europa vanuit Harderwijk

Harderwijk, 20080924 -- Stichting Mensenkinderen maakt zich zorgen over de leefomstandigheden in met name Moldavië. Dit land dat ten oosten van Roemenië ligt, lijkt `vergeten gebied' te zijn. De grote armoede onder ouderen en de kwaliteit van zorg voor kinderen en gehandicapten is van dien aard, dat er zeer dringend hulp nodig is.

`Het komt vaak voor dat bejaarden dagenlang in hun eigen vuil op bed liggen. De stank in hun huisjes is bijna ondraaglijk en het is maar de vraag of ze regelmatig eten' vertelt Robert van Boven, directeur van Mensenkinderen. `De kinderen van deze ouderen werken veelal in het buitenland en kijken niet meer naar hun ouders om, met als gevolg dat deze mensen sterk vereenzamen.'

`De situatie van kleine kinderen is ook niet echt positief te noemen. Doordat vaders en moeders naar het buitenland zijn vertrokken zijn ze afhankelijk van de zorg die door familie of weeshuizen wordt verleend. In het geval van weeshuizen vervalt de zorg zodra de kinderen 16 jaar zijn. Vanaf die leeftijd zijn ze op zichzelf aangewezen, met alle gevolgen van dien.'

`Het is toch te gek voor woorden dat er over landen die zo dicht bij ons liggen zo weinig bekend is en de extreme problemen die zich er voordoen niet of nauwelijks op de
internationale agenda staan' zegt Van Boven. `Het wordt tijd dat daar iets aan gaat veranderen en als het aan Mensenkinderen ligt vanuit Harderwijk!`

Mensenkinderen helpt vooral via organisaties en kerken die in Oost-Europa ter plaatse actief zijn om hun landgenoten te helpen. Benodigde hulpgoederen worden zoveel mogelijk in de landen zelf gekocht. Op deze wijze bespaart Mensenkinderen hoge transportkosten, maar steunt ze vooral ook de plaatselijke economie.

Stichting Mensenkinderen