Eerste landelijke database en vergelijkingssite voor CO2 uitstoot


APELDOORN, 20080924 -- Op 18 november 2008 lanceren Corporate Facility Partners BV en Stimular de Nationale CO2 Benchmark, de eerste landelijke database en vergelijkingssite voor CO2 uitstoot. Hiermee kunnen organisaties in Nederland beoordelen of hun inspanningen voor CO2 reductie effect hebben. Het kwantificeren en communiceren van de CO2 uitstoot van een organisatie wordt hiermee concreet. Bedrijven en organisaties kunnen vanaf vandaag lid worden van deze Nationale CO2 Benchmark.

Via de site kunnen bedrijven hun gegevens op het gebied van energie en mobiliteit achterlaten. Op basis hiervan wordt de CO2 footprint van de organisatie vastgesteld en vergeleken met andere soortgelijke organisaties in Nederland. Hierdoor is in een oogopslag te zien hoe de organisatie presteert op de verschillende velden van CO2 uitstoot.70% besparing op CO2 uitstoot haalbaar

Door het jaar heen vinden bijeenkomsten plaats, waarbij CO2 reductie centraal staat. Tijdens deze bijeenkomsten geven CO2 experts aan de hand van de benchmark concrete adviezen. Deelnemers kunnen hier hun ervaringen delen. Bram Adema, directeur van Corporate Facility Partners, geeft een toelichting: "Onze ervaring leert dat besparingen tot 70% op de CO2 uitstoot haalbaar zijn. Voor bestuur en directie van grote bedrijven is het van belang te weten waar de organisatie staat op de weg naar optimale duurzaamheid. De Nationale CO2 Benchmark geeft dit inzicht en biedt een platform voor significante besparingen."Initiatiefnemers

Corporate Facility Partners BV en Stimular hebben hun krachten gebundeld om te komen tot een landelijke aanpak van de CO2 problematiek. Waar CFP met name middelgrote en grote bedrijven en overheden tot haar klantenkring mag rekenen, heeft Stimular haar focus op het midden- en kleinbedrijf en daarmee te vergelijken instellingen. Vanuit de gedeelde opvatting met betrekking tot de aanpak van CO2 reductie en de aanvulling op elkaars aanpak en doelgroepen is deze eerste CO2 benchmark ontwikkeld.Over Corporate Facility Partners BV

Corporate Facility Partners BV (CFP) is uniek in Nederland door de combinatie van expertise en implementatie op het gebied van energietechniek, duurzaamheid, vastgoed en services. Diensten liggen op het gebied van kostenreductie in facilitaire organisaties, energiebesparing en duurzaamheidontwikkeling bij middelgrote en grote organisaties. Zij mag inmiddels de top van het Nederlandse bedrijfsleven tot haar klanten rekenen. Eerder ontwikkelde CFP de CO2 Jaarrekening, een diepgaande onderzoeksmethode naar de CO2 uitstoot en reductiemogelijkheden voor organisaties. CFP is tevens initiatiefnemer van Flexoffice, aanbieder van flexibele kantoorruimte. In 2007 ontving CFP hiervoor de Facility Innovatie Award. www.gocfp.nlOver Stimular

Stichting Stimular is in 1990 opgericht door het bedrijfsleven en de overheden. Stichting Stimular is de werkplaats voor Duurzaam Ondernemen in het midden- en kleinbedrijf (MKB) en organisaties die daarmee vergelijkbaar zijn. Het doel is dat ondernemers en directies bij alle bedrijfsbeslissingen zowel een hoger bedrijfsrendement nastreven, als de kansen benutten voor een beter milieu en meer welzijn van de medewerkers en de maatschappij. Stimular ontwikkelt praktische instrumenten voor Duurzaam Ondernemen, in nauwe samenwerking met ondernemers, branches en overheden. Stimular is onder andere bekend van de Milieubarometer waarin opgenomen de CO2 meter, welke maart dit jaar werd gelanceerd door premier Balkenende. www.stimular.nlVoor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met LVB Networks, Catherine Nuijt, tel: 033 4220080

Ingezonden persbericht