Ingezonden persbericht


Thema Kinderpostzegelactie 2008 'Laat kinderen leren'

Leiden, 25 maart 2008 - Het thema van de Kinderpostzegelactie 2008 is ´Laat kinderen leren´. Ieder kind heeft recht op onderwijs. Op een kans zich te ontwikkelen en te werken aan zijn of haar toekomst. Het thema ´Laat kinderen leren´ is door Harriet van Reek verbeeld in het ontwerp van de Kinderpostzegels 2008. Vanaf woensdag 24 september a.s. gaan kinderen van groep 7 en 8 voor de 60e keer langs de deuren om Kinderpostzegels en kaarten te verkopen.

Thema Kinderpostzegelactie 2008: `Laat kinderen leren´ Veel kinderen kunnen of willen niet naar school. In Nederland zijn er bijvoorbeeld kinderen die zich onveilig voelen op school, omdat ze gepest worden. Voor hen is naar school gaan een dagelijks terugkerende straf. Kinderpostzegels steunt de PRIMA anti-pestmethode (PRoefIMplementatie Antipest-beleid) om pesten op school tegen te gaan. In ontwikkelingslanden is onderwijs nog steeds niet vanzelfsprekend. Er zijn ruim 100 miljoen kinderen die niet naar school kunnen. In Senegal bijvoorbeeld kunnen kinderen niet naar school omdat ze moeten werken voor het gezinsinkomen. Kinderpostzegels maakt in samenwerking met de organisatie ENDA in Senegal onderwijs voor deze kinderen mogelijk.

60 jaar
Bij de start van de Kinderpostzegelactie 2008 bestaat de scholenactie zestig jaar. Al zestig jaar zetten kinderen zich in voor andere kinderen die het minder goed getroffen hebben. Met de opbrengst van de Kinderpostzegelactie financiert Stichting Kinderpostzegels Nederland honderden projecten in binnen- en buitenland waarin een veilige leefomgeving, persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing van kinderen centraal staat.

Nelleke Bakkeren-Voogt, directeur Kinderpostzegels: "Onze organisatie werkt al zestig jaar intensief samen met de basisscholen in Nederland. In dit jubileumjaar geven we daar met ons thema 'Laat kinderen leren' uitdrukking aan. Goed onderwijs in een veilige omgeving is van doorslaggevend belang voor kinderen. Zo kunnen zij zich voluit ontwikkelen!"

Kijk voor meer informatie over de projecten die Kinderpostzegels steunt in binnen- en buitenland op www.kinderpostzegels.nl.