Actief 3D model Zcontrol, helpt bij vrijstellingen bestemmingsplan


NIJMEGEN, 20080924 -- Nederlandse burgers, bedrijven en gemeenten hebben dikwijls te maken met een bestemmingsplan. Het wijzigen van een bestemmingsplan is niet zonder meer mogelijk. Om een project toch binnen afzienbare tijd te kunnen realiseren worden er vaak vrijstellingen verleend op het bestemmingsplan. Steeds vaker wordt hiervoor een z.g.n. "Zcontrol" gebruikt, een interactief 3D model.

Bestemmingsplannen beschrijven op welke wijze en volgens welke voorwaarden een bepaalde ruimte mag worden ingedeeld. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld ruimtes die specifiek bedoeld zijn voor woningen, detailhandel of industrie. Omdat een bestemmingsplan in principe om de 10 jaar wordt geactualiseerd, kan de situatie zich voordoen dat het wenselijk is om er eerder van af te kunnen wijken. Het gebeurt dan ook veelvuldig dat een gemeente via een z.g.n. "projectbesluit" (voorheen artikel 19-procedure) een vrijstelling afgeeft, vooruitlopend op toekomstige wijzigingen in het bestemmingsplan.

Om de genoemde vrijstelling zo snel mogelijk af te kunnen geven is het van belang dat de betrokkenen en belanghebbenden de neuzen dezelfde richting op hebben staan. Onder belanghebbenden vallen niet alleen de gemeente of de aanvrager zelf, maar bijvoorbeeld ook de burgers die in of nabij het betreffende gebied wonen. Staat iedereen achter de nieuwe plannen, dan is het evident dat een vrijstelling sneller binnen is en eerder begonnen kan worden met de realisatie van de plannen.

De laatste tijd zetten steeds meer gemeentes en projectontwikkelaars digitale media in om de projectbesluiten te versnellen. Opvallend hierbij is het succes van het nieuwe medium "Zcontrol". De Zcontrol (Z voor diepte, control voor volledige controle) is een actief 3D model met volledige vrijheid van besturing. Dit volledig interactieve model geeft een zeer realistische weergave van de plannen, waarvoor een vrijstelling gewenst is. De Zcontrol geeft een duidelijk en voor iedereen interpreteerbaar beeld van de nieuwe situatie, dit in tegenstelling tot moeilijke teksten of technische tekeningen. Alle belanghebbenden kunnen virtueel door het plan bewegen en alle denkbare posities en zichtlijnen nagaan.

Een interessant voorbeeld is de Gemeente Ubbergen, waar gewerkt wordt aan een stukje herinrichting van het dorp Beek-Ubbergen, dat in 2007 uitgeroepen is tot het groenste dorp van Nederland. Burgemeester Paul Wilbers is erg positief en slaat de spijker op de kop door te zeggen: "Het voordeel van de presentatie is dat veel vragen in één avond beantwoord kunnen worden. Hoe hoog, hoe diep etc. Dat scheelt een hoop werk, want met name het beantwoorden van schriftelijke vragen over het plan kost veel tijd. Deze presentatie neemt niet alle wantrouwen weg, maar kan een aantal dingen bewijzen door de verschillende perspectieven. Van kikkerperspectief naar vogelperspectief; mooier kun je het niet hebben." Dankzij het goed inzetten van interactieve 3D zijn zowel de gemeente zelf als het overgrote deel van de betrokken bewoners overtuigd van de haalbaarheid van de nieuwe project ontwikkelingen binnen de dorpskern. Ook interim projectmanager Jan Goed is tevreden: "De presentatie heeft op de besluitvorming een erg positief effect gehad. Plan de Geest gaat over een gevoelig gebied. Veranderingen en vooral de beeldkwaliteit werden nauwlettend gevolgd door bewoners en belangengroepen. Met deze 3D-presentatie konden we veel argwaan wegnemen. Een bijeffect was, zowel bij bewoners alsook bij de raad, dat zij het gevoel hadden dat we ze echt serieus hadden genomen."