Elsevier Congressen

Congres over toekomst van de AWBZ

De toekomst van de AWBZ staat breed ter discussie. De kosten rijzen de pan uit. Om de langdurige zorg betaalbaar te houden zijn ingrijpende veranderingen noodzakelijk.

Moet de AWBZ worden afgeschaft, zoals de RVZ in het advies "Beter zonder AWBZ" bepleitte? Of volgen we het SER-advies en gaan we toe naar een kern-AWBZ? Op korte termijn wordt het officiële standpunt van het kabinet verwacht.

In september, een week na prinsjesdag, geeft dit congres u alle actuele informatie over de nieuwe koers. Wat zijn de maatregelen op korte en middellange termijn? Wat zijn de te verwachten gevolgen en implementatieknelpunten? Hoe anticipeert u daarop?

Dit congres biedt u:

* Een actueel overzicht van de wijzigingen en de praktische invoeringsvraagstukken

* Een compleet beeld van de gevolgen voor patiënt, zorgaanbieder, verzekeraar en gemeente in de dagelijke praktijk
* Helder inzicht in het nieuwe samenspel en de wijze waarop gemeenten en zorgverzekeraars hun nieuwe rol gaan oppakken

Ook nieuwsgierig naar de toekomst van de AWBZ en de consequenties van het nieuwe beleid? Meld u dan nu aan!


09.30 Ontvangst met koffie/thee en uitreiking van documentatiemateriaal


10.00 Opening en introductie door de dagvoorzitter

10.15 SER-advies `Toekomst AWBZ'

* Kern van het advies

* Hoe zorgen we dat de langdurige zorg verzekerd blijft
* Welke vorm van zorg moeten als onverzekerbaar worden beschouwd?
* Wat moet overgeheveld worden naar ZVW en WMO?
* Wat betekent dat voor de WMO/ZVW, benodigde aanpassingen
* Hoe voorkomen we dat de AWBZ opnieuw een vergaarbak of financieel onhoudbaar wordt?

10.40 RVZ-advies `Beter zonder AWBZ?'

* Mogelijkheden en haalbaarheid om AWBZ ingrijpend te veranderen
* De opties

* Verschillen en overeenkomsten SER en RVZ advies
* Wat lost het op?

* Kosten en baten

Rien Meijerink
Voorzitter
RVZ


11.05 Gelegenheid tot het stellen van vragen

11.15 Koffie- en theepauze

11.45 Toekomstperspectief AWBZ

* Ervaringen met AWBZ-nieuwe stijl

* Welke scenario heeft onze voorkeur?

* Gewenste veranderingen

* Maatregelen korte en middellange termijn

drs. M.J. Boereboom
Directeur-generaal langdurige zorg
Ministerie van VWS


12.10 Reacties van het veld

* Visie op de adviezen

* Lost deze koers het probleem op?

* Gevolgen voor aanbieders

* Wijzigingen in rol- en taakverdeling

drs. J.E.A.M. Nooren drs. J.F. de Beer

Algemeen directeur Directeur VGN GGZ Nederland

dr. A. Koster
Directeur
ActiZ

12.45 Lunch


13.45 Cliëntenperspectief in de nieuwe AWBZ
* Wat zijn de gevolgen voor de patiënt?

* Staat de patiënt voldoende centraal in de nieuwe plannen?
* Krijgt de cliënt meer zeggenschap?

* Een loket, persoonsvolgende en persoongebonden budgetten

A.L. Schipaanboord
Adjunct-directeur
NPCF


14.10 De rol van de zorgverzekeraar

* Uitvoering AWBZ en ZVW door zorgverzekeraars
* Wat is daar voor nodig?

* Hoe komen we tot realistische normbedragen?
* Hoe komen we tot een glasheldere AWBZ-polis?

J.A.I. Coolen
Coördinator AWBZ
Zorgverzekeraars Nederland

14.35 Gelegenheid voor het stellen van vragen

14.45 Thee- en koffiepauze


15.15 Indiceren in de nieuwe AWBZ

* Waar liggen nieuwe kansen?

* Hoe kunnen indicatieorganen als poortwachter fungeren?
* Hoe zou de indicatiestelling in een gewijzigde AWBZ eruit kunnen zien?

* Zorgpakketten, zorgzwaarte en zorg op maat

15.45 Gevolgen voor de praktijk

* Welke kansen biedt de nieuwe AWBZ?

* Gevolgen voor de zorgaanbieder

* Gevolgen voor (scheiden) wonen en zorg

* Noodzaak voor ketensamenwerking


16.15 Afsluiting met borrel
Datum en locatie
Congres De toekomst van de AWBZ, 24 september 2008, Holiday Inn in Leiden.

Uw investering:
EUR 699,- per persoon (excl. btw).

Vier gemakkelijke manieren om u aan te melden

* via het inschrijfformulier

* telefonisch: 070 441 57 95

* per fax: 070 324 13 66

* via e-mail: info.congressen@reedbusiness.nl

Annuleren alleen schriftelijk
Uw inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. Annuleert u tot drie weken voor aanvang van het congres, dan brengen wij EUR 75,- (excl. btw) aan administratiekosten in rekening. Meldt u zich binnen drie weken voor aanvang af? Dan zijn we helaas genoodzaakt het volledige inschrijfbedrag te berekenen. Overigens kunt u bij verhindering natuurlijk altijd een vervanger van uw inschrijving gebruik laten maken.

Info en aanbiedingen
Wanneer u er geen bezwaar tegen heeft, dan kunnen de door u verstrekte gegevens gebruikt worden voor het toezenden van informatie en speciale aanbiedingen door Reed Business bv (waar Elsevier Congressen onderdeel van is) en speciaal geselecteerde bedrijven. Gaat u hier niet mee akkoord, stuur dan een briefje naar Reed Business bv, afdeling CAB, Postbus 808, 7000 AV Doetinchem of bel naar 0314 - 35 83 58. Elsevier Congressen
Postbus 93109
2509 AC DEN HAAG
T: +31 (0)70 - 441 57 77
F: +31 (0)70 - 441 57 90
W: www.elseviercongressen.nl

Projectleider
Yoka Janssen
T: +31 (0)70 - 441 57 40
Yoka.Janssen@reedbusiness.nl

Projectcoördinator
Daniëlle Bloemsma
T: +31 (0)70 - 441 57 25
Danielle.Bloemsma@reedbusiness.nl

Voor wie?


* Directie en management van zorgaanbieders (thuiszorg, verpleeg- en verzorgingshuizen, GGZ, care)

* zorgverzekeraars

* patientenorganisaties

* beleidsmakers bij gemeenten

* MEE-organisaties

* indicatieorganen

Inschrijven

Andere interessante congressen

Informatie

Locatie
Naam: Holiday Inn Leiden
Plaats: Leiden
Datum 24-09-2008
Tot: 24-09-2008
Prijs

* EUR699,00 Ik schrijf mij in voor De toekomst van de AWBZ en betaal EUR 699,-per persoon (excl. btw)